Teknisk isolering
1 min

Ny Produktguide Teknisk isolering 2023

Isover Teknisk isolering produktguide 2023


Vi har gjort en del förändringar i vårt produktsortiment för teknisk isolering och presenterar här vår nya Produktguide.
 
Isover erbjuder tre typer av mineralull: glasull, stenull och ULTIMATE. Glasullen kännetecknas av lätta produkter med mycket bra lambdavärden. Stenullens goda egenskaper är till exempel att den klarar höga användningstemperaturer. Och så har vi ULTIMATE som kombinerar glasullens och stenullens goda egenskaper, det vill säga lätta produkter med mycket bra lambdavärden som dessutom klarar höga temperaturer.
 
På sidan 7 i produktguiden finns en översikt på respektive materials goda egenskaper. Dessa egenskaper finns också med i urval under respektive produkt.