Byggnadsteknik

Renovering av småhus

Renovering av småhus

Tilläggsisolering är inget nytt, men traditionella lösningar och tillvägagångssätt saknar ett helhetstänk där man inkluderar husets alla förutsättningar – estetiskt såväl som tekniskt. 

Vi har tagit tilläggsisolering till en ny nivå med ett antal renoveringslösningar för småhus där helhetstänket har lyfts fram.

Vi har valt ut småhus från olika decennier mellan 1920- och 1970-talet och gett förslag på hur man kan renovera klimatskärmen invändigt eller utvändigt. På så sätt kan man skapa förutsättningar för bästa energieffektivitet och byggnadsfysisk funktion med hänsyn till husens unika förutsättningar. 

Renoveringsförslagen visas som byggnadssektioner och konstruktionsdetaljer där helhet i såväl isolering som lufttäthet har illustrerats. Lösningarnas förutsättningar samt övergripande tillvägagångssätt finns beskrivna på ett logiskt och kunskapsbyggande sätts med avsikt att skapa de bästa förutsättningarna för att anpassa renoveringslösningarna till konkreta hus. 

Renoveringsförslagen är tänkt som inspiration till husägare, arkitekter och konsulter för att kunna projektera och planera renovering av småhus.

Läs mer om renoveringsförslagen här: www.isover.se/renovering-smahus