Referensobjekt

Sköndalsvillan - Sveriges första NollCO2-certifierade äldreboende

Sköndalsvillan referens


Sköndalsvillan är Sveriges första NollCO2-certifierade äldreboende. Isover UNI-skiva 35 hade rätt egenskaper och en bra balans mellan tre viktiga parametrar som resulterade i valet av isoleringsmaterialet.

Sköndalsvillan är ett modernt äldre- och korttidsboende, på ca 8000 kvm, som uppförs av Hemsö i Tyresö. Här ska boende från 65 års ålder erbjudas social samvaro och en meningsfull vardag. Projektet är ett av sju pilotprojekt för Sweden Green Building Councils (SGBC) nya certifiering NollCO2. Det gör projektet till Sveriges första NollCO2-certifierade äldreboende. 

NollCO2-certifieringen syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan under byggnadens livslängd. Det omfattar bland annat växthusgasutsläpp från utvinning av råmaterial, transport och tillverkning för uppförandet av byggnaden samt växthusgasutsläpp orsakade av byggnadens energi- och vattenanvändning. NollCO2-certifieringen innebär att fastighetens totala klimatpåverkan i produktionsskedet ska minskas med minst 30 procent jämfört med traditionellt byggande. Den del av klimatskulden som kvarstår ska klimatkompenseras med olika åtgärder. Sköndalsvillan minskade sitt klimatavtryck med 41 % jämfört med traditionellt byggande och ska vara klimatneutralt till år 2026.

Rasmus Olsen Falk är Miljökonsult på Hedström & Taube och har arbetat med beräkningarna på de olika materialvalen;

- NollCO2-systemet blir ett sätt för oss att förstå det här med koldioxiden och att man kan räkna på det precis som en kostnadsparameter. Koldioxiden är något som vi därmed kan ”ta på” och konkret se hur mycket vi minskar vårt avtryck. Det är mitt driv, jag vill vara med och bidra till att minska utsläppen och den globala uppvärmningen. Jag strävar mycket efter att koldioxidutsläpp ska vara en parameter tillsammans med ekonomi, tid och design. För att fler projekt ska kunna jobba med den här typen av certifiering är det viktigt att även ekonomin går ihop. 

Exempel på de åtgärder man gjort i byggnationen för att få ett lägre CO2-avtryck är att man till största delen byggt stommen i KL-trä och därtill använt CO2-reducerad betong. Till fasaden används återbrukat material. 
 

Glasull blev det vinnande isoleringsmaterialet

Som isolering valdes Isovers UNI-skiva 35 som är i huvudsak tillverkad av materialåtervunnen råvara, glas. 

Rasmus berättar att erfarenheten vid val av isolering varit både utmanande och lärorik; 

-Isolering är det material som det har varit mest jobb med och svårast att jämföra, man behöver bland annat kunskap om densitet, om isoleregenskaper och vilken tjocklek/mängd klimatdatan avser. När vi valde isolering var det mycket som spelade in och vi utredde flertalet alternativ för projektet. Att enbart titta på klimatavtrycket per kilo CO2-ekvivalenter som ofta redovisas som jämförelsevärde ger en missvisande bild eftersom det skiljer markant i olika isolertypers densiteter och isoleringsegenskaper. Vi fick därför utreda de olika alternativen för att se vilken mängd som skulle krävas av respektive typ för att komma fram till vilken produkt som skulle resultera i det lägsta klimatavtrycket för projektet. 

Vid jämförelsen hade Isovers UNI-skiva rätt egenskaper och en bra balans mellan de tre värdena som resulterade i det lägsta klimatavtrycket för Sköndalsvillan, där kg CO2e/m2 tillsammans med brand- och ljudegenskaper var styrande. 
 

Glasullen har ett väldigt starkt case när det kommer till koldioxidavtryck och prisbild. Grundpelaren är ju att få ekonomin att gå ihop. Det finns flera exempel på att materialet faktiskt inte behöver kosta så mycket mer för att det har ett lägre CO2-avtryck, säger Rasmus. 

Rasmus har haft en bra dialog med Isovers säljare Johan Törnblom och de jobbar nu på flera projekt tillsammans.  

-Det är viktigt att förstå att alla parter i denna typ av objekt måste samarbeta för att komma så nära sina mål som möjligt säger Johan Törnblom, Teknisk säljare på ISOVER. När Beijers Tomas Lindgren kontaktade mig för att få hjälp med vad glasull kunde bidra med i denna typ av projekt så gav det en möjlighet till att föra över våra erfarenheter och idéer till totalentreprenör Oljibe. De i sin tur förde samman mig med Rasmus som hade samma mål som vi; att hitta bästa helhetslösning för ett unikt projekt och klara de krav som ställts. Vi fick en relation att bygga vidare på i viktiga frågor som kommer vara fortsatt högst prioriterade.

-Jakten på koldioxid har aldrig varit större och marknaden börjar vakna upp. Det känns kul att vi sitter här med en leverantör som faktiskt engagerar sig och förstår att det här med den globala uppvärmningen är något som vi behöver göra något åt och samtidigt kunna göra business av det. Det är ändå det som driver samhället, avslutar Rasmus. 

I grunden har Sköndalsvillan certifieringen Miljöbyggnad Guld 3.1 och 2021 fick Hemsö ta emot priset  Årets NollCO2-projekt på Green Building Awards för projektet. Miljöbyggnad Guld var en förutsättning för att kunna bli nominerad till priset.   

Objekt: Äldreboende
Adress: Tyresö
Beställare och Byggherre: Hemsö
Arkitekt: Liljewall
Totalentreprenör: Oljibe AB
Miljösamordning: Hedström & Taube
Byggår: Oktober 2020– Juni 2022
Miljöcertifiering: NollCO2 och Miljöbyggnad Guld 3.1