Hållbarhet
3 min

Stort steg mot fossilfrihet: Isover satsar på 50 procent biogas i produktionen

Isover satsar på 50 procent biogas i produktionen


Glasullsproducenten Isover ställer om energianvändningen från naturgas till biogas. Från den första januari i år är 50 procent av gasen som används i tillverkningen biogas. Omställningen väntas reducera de produktionsrelaterade utsläppen av växthusgaser med 40 procent, vilket användare av materialen kommer att kunna tillgodoräkna sig i sina egna klimatdeklarationer och livscykelanalyser på sikt.

Nu tar glasullsproducenten Isover ytterligare ett stort steg mot fossilfri produktion. Från den första januari i år är hela 50 procent av gasen som används i produktionen biogas. Isover har tidigare även elektrifierat delar av produktionsprocessen och använder enbart förnybar el. Nu påbörjar företaget sista steget mot fossilfri energi i produktionen genom omställning till biogas.

I tillverkningen används minst 70 procent återvunnet glas och genom att öka andelen förnybar energi visar simuleringar att det går att reducera de direkta utsläppen av växthusgaser i Scope 1*, det vill säga utsläpp från den egna verksamheten, med 40 procent redan 2023. 


Certifierad biogas

I korthet innebär satsningen att Isover köper biogas godkänd enligt de europeiska certifieringssystemen REDcert EU, ISCC EU eller motsvarande. 

– Biogasen uppfyller fastställda hållbarhetskriterier och vi har full spårbarhet på den gas som vi köper in, berättar Armina Nilsson, Sustainability Manager, Saint-Gobain Sweden AB.

– Vi fortsätter att öka andelen förnybar energi, använder förnybar el och arbetar vidare med energieffektivisering och elektrifiering av processer för att på så sätt minska klimatutsläppen ytterligare, fortsätter Armina.


Användning i klimatdeklarationer

Isovers kunder och deras försörjningskedjor drar nytta av detta då de kommer att erbjudas produkter med lägre klimatpåverkan.

– Omställningen till biogas kommer på sikt även att gynna våra miljövarudeklarationer, EPD:er, som kommer att få lägre förbättrade värden. Längre fram kommer våra kunder att kunna tillgodoräkna sig detta i sina klimatdeklarationer, livscykelanalyser och andra redovisningar. 
 

Ny standard väntas

År 2025 väntas en uppdatering av lagstiftningen för klimatdeklarationer där gränsvärden kommer att införas. 

Informationen i EPD:n anger exakt klimatpåverkan jämfört med de generiska beräkningar som Boverket kan tillhandahålla för produkter som inte har EPD:er. Det är till stor nytta för alla som själva vill få en så korrekt bild av sitt eget klimatavtryck som möjligt.
 

Färdplan mot hållbarhet

Alla dessa insatser är delar i den övergripande färdplanen inom hållbarhet som Saint-Gobain Sweden tog fram 2021. Målet är att reducera de absoluta utsläppen av växthusgaser i Scope 1-3* med 40% senast 2030 jämfört med 2017 och att ha netto noll klimatutsläpp för Saint-Gobain Sweden till år 2045.

 


*Scope är ett sätt att redovisa utsläpp enligt den internationella standarden Green House Gas, GHG, Protocol. Scope 1 omfattar de direkta utsläpp som sker i den egna verksamheten. Scope 2 är indirekta utsläpp så som elförbrukning och Scope 3 är indirekta utsläpp i värdekedjan.

 

Faktaruta

Isovers glasull tillverkas av garanterat minst 70 % återvunnet glas såsom hushållsglas, gamla fönster och bilrutor Isover tar också tillvara på glasullsspill från tillverkningen och byggarbetsplatsen för att främja cirkularitet.