Teknisk isolering

Välj rätt teknisk isolering med hjälp av ISOVER HVAC Pocketguide

HVAC Pocketguide


Med HVAC Pocketguide blir det enklare att välja rätt lösning som minskar både energiförluster och klimatpåverkan. 

Som världsledande tillverkare av isolering är energieffektiva lösningar kärnan i Saint-Gobains och ISOVERs strategi. Inom Teknisk isolering erbjuder ISOVER hållbara lösningar för termisk, brand- och ljudisolering, särskilt framtagna för områdena VVS, industri, marin och OEM. 

Speciellt för området HVAC har nu lösningarna samlats i en pocketguide som ska fungera som ett enkelt hjälpmedel för att hitta rätt lösning och välja rätt utifrån applikation.  Guiden riktar sig till VVS-konsulter och föreskrivare men innehåller också användbar information om produkter och utförande för återförsäljare och installatörer. 

 

Per Ferm
Per Ferm

”Syftet är att få ut information om rör- och ventilationsisolering till VVS-konsulter och föreskrivare”, säger Per Larsson Ferm, Produktchef Teknisk isolering. ”Isolering är generellt sett en liten del av konsulternas jobb och där vill vi bidra med behövlig kunskap. Tanken med guiden är att samla så mycket grundläggande information som möjligt med hänvisningar till fördjupande information på vår hemsida”.

Guiden behandlar områden som isolering av rör, brandisolering och isolering av ventilationskanaler och ger vägledning i utförande samt produktval utifrån energibesparing, klimatpåverkan och ekonom