Isover FireProtect® - Brandskydd av bärande stålkonstruktioner


Brand är ett av de största hoten mot byggnader. Brand hotar och tar människoliv, förstör egendom, leder till kostsamma produktionsstopp samt höga kostnader till följd av skadorna. Stålkonstruktioners bärförmåga reduceras väsentligt då temperaturen stiger på grund av brand.

Vid utformning av en stålkonstruktion tas hänsyn till hur en brand påverkar stålets hållfasthet. Stålets hållfasthet reduceras med höjd temperatur. Den temperatur konstruktionen kommer upp i beror på placeringen, dess dimension och passivt brandskydd.

Enkelt och effektivt brandskydd med Isover FireProtect®

Isover FireProtect® är ett mycket enkelt, effektivt och tillförlitligt system för att begränsa temperaturhöjningen i en bärande stålkonstruktion och därmed förlänga dess brandmotstånd. Isover FireProtect® hjälper därför till att rädda liv och skydda egendom vid händelse av brand.
 
Systemet är snabbt, enkelt och säkert, med lättarbetat material och få komponenter, vilket monteras enkelt utan komplicerade och dyra montagehjälpmedel. 

Följande verktyg och tillbehör används:

  • Isolerkniv eller fogsvans
  • Gummiklubba
  • Skruvdragare
  • Svetspistol
  • Isover FireProtect® Screw
  • Svetsstift med bricka

Systemet passar lika bra för bärande pelare som för balkar av stål. Med systemet kan brandisolering göras i alla brandklasser från R30 till R240. System Isover FireProtect® är testat enligt EN 13381-4:2013, klassificerat enligt EN 13501-2:2016 och är godkänt i hela Europa genom ETA 14/0415.

Isover FireProtect® levereras som oklädda skivor alternativt klädda med vit stapelfiber, i format 1000 x 1200 mm på pall, alternativt 600 x 1200 i paket. Tjocklekar från 20 mm upp till 100 mm.

Isover FireProtect® Screw används för montage och finns i längder från 40 mm upp till 200 mm och ska vara minst dubbelt så långa som isolertjockleken. Även svetsstift med bricka kan användas. Stiftet ska ha en diameter av minst 3 mm och brickan minst 30 mm.

Dimensionering

Grova konstruktioner har bäst brandmotstånd. Hur snabbt en stålkonstruktion värms upp vid en given brandpåverkan kan förenklat uttryckas som förhållandet mellan den brandexponerade ytan och stålprofilens värmekapacitet. Detta förhållande uttrycks genom den så kallade sektionsfaktorn, F/A. Isolertjocklek för aktuell sektionsfaktor F/A och brandteknisk klass kan utläsas ur tabell i broschyren Isover FireProtect®.

FIREPROTECT Ståltemperatur

FIREPROTECT Sektionsfaktor

Sektionsfaktor (F/A-värde)
F=inneromkrets (m)
A=stålets tvärsnittsarea (m²)