Mineralullens möjligheter

Formpressat pussel


Flera funktioner i en produkt

Med mineralull kan vi göra i princip vad som helst. Genom att skära, såga, stansa och ytbelägga, kan vi ta fram en produkt precis som du vill ha den.

Glasull och stenull har flera goda egenskaper som gör materialen unika. De isolerar mot värme och kyla samt absorberar ljud. Materialen är obrännbara och fuktavvisande samt har god beständighet mot kemikalier. Dessutom är de hållfasta, slagtåliga, stötdämpande och återvinningsbara. Därför kan de användas på en mängd olika sätt.
 

Kostnadseffektiva lösningar

Mineralullens unika förmåga att fylla flera funktioner samtidigt gör att vi kan skapa kostnadseffektiva lösningar. Produkten kan till exempel vara både ljudabsorbent och isolerkomponent. I kombination med Isovers rationella tillverkningsprocess blir slutresultatet en produkt med optimal funktion till mycket god ekonomi.

På Isover har vi den teknologi som krävs för att tillverka exakt den komponent du behöver. En del produkter får sin slutgiltiga form direkt på tillverkningslinjen, medan andra förädlas genom stansning, sågning eller ytskiktsbehandling.
 

Dokumenterad funktion

Industriprodukter kräver ofta typgodkännanden eller annan dokumentation som godkänner dem för vidare användning. Denna process kan vara både krånglig och tidsödande. Vi kontaktar berörda enheter och levererar en dokumenterad och korrekt produkt.
 

Nära samarbete

På Isover har vi ett mycket långt och nära samarbete med många av våra kunder. Därför ser vi oss inte enbart som en leverantör, utan som en problemlösande partner i ett tekniskt och kommersiellt samarbete.