Hållbarhet
2 minuter min

Cirkulära tjänster – isolerspill och överbliven glasull blir nya produkter

Isover retursystem


Isolerspill och överblivna isolermaterial på byggarbetsplatsen blir ny råvara och nya produkter med Isover Retursystem.

Isover har arbetat länge och dedikerat med att använda återvunna material i sina produkter och Isovers glasull består alltid av minst 70 % återvunnet glas från t.ex. hushållsglas, gamla fönsterrutor eller gammal glasull. Minst hälften av produktens totala viktinnehåll är dessutom återvunnet från efterkonsumentledet, alltså har redan fullföljt en livscykel innan det introduceras i vår process.

Genom Isover Retursystem blir insamlat installationsspill och överblivet glasullsmaterial från byggarbetsplatsen materialåtervunnet till exempelvis lös- eller krattull, alternativt så smälts det ned till ny glasråvara i helt nya glasullsprodukter.
 

”Att i större utsträckning använda återvunna råvaror är en viktig pusselbit för att skapa cirkulära kretslopp”, säger Daniel Odby, Kategorichef Byggisolering, Isover.


Retursystemet är ett initiativ inom ramen för Saint-Gobain Sweden AB:s färdplan Vi bygger hållbarhet och fokusområdet Innovativa och cirkulära lösningar där vi ska öka användningen av återvunna material, både i våra produkter och i våra förpackningar. Inom en snar framtid hoppas vi även kunna inkludera rivspill i retursystemet vilket innebär att kretsloppet sluts för gott. 

”Att i större utsträckning använda återvunna råvaror är en viktig pusselbit för att skapa cirkulära kretslopp”, säger Daniel Odby, Kategorichef Byggisolering, Isover. ” Vi vill skapa förutsättningar för våra kunder att bidra till detta genom att göra det enkelt att skicka spill och överblivna material från glasullsisolering till återvinning i stället för deponi. På det sättet kan vi tillsammans bidra till en cirkulär ekonomi och i förlängningen mer hållbara byggnader och en mer hållbar framtid”.

 

Läs mer om Isover Retursystem