Isover Retursystem

Isolerspill och överblivna isolermaterial på byggarbetsplatsen blir ny råvara och nya produkter med Isover Retursystem.

Isover Retursystem

Med Isover Retursystem behöver glasullsspill inte längre skickas på deponi, vi erbjuder en tjänst där isoleringen i stället materialåtervinns. Både säckar för insamlingsmaterial och upphämtning av materialet beställs via Isovers Kundservice. Insamlat installationsspill och överblivet glasullsmaterial materialåtervinns till exempelvis lös- eller krattull, alternativt så smälts det ned till ny glasråvara i helt nya glasullsprodukter. På det sättet kan vi tillsammans bidra till en cirkulär ekonomi och i förlängningen mer hållbara byggnader och en mer hållbar framtid. 

Materialet som returneras för återvinning ska vara torrt och fritt från föroreningar samt separeras efter typ av mineralull; glasull, ULTIMATE eller stenull. Endast isolering såld av Saint-Gobain Sweden AB tas emot.
 
Kontakta Kundservice för mer information om priser och villkor för tjänsten.
 

Kontakta Kundservice

Video