Referensobjekt

Hållbara materialval till Kvarteret Kungsfiskaren

Kvarteret Kungsfiskaren


Ett av kraven vid bostadsutvecklingen av Kvarteret Kungsfiskaren i Strängnäs var hållbara materialval. Isover har levererat isolersystemet Isover PLUS, särskilt lämpligt vid KL-träbyggande, med hållbarhet i fokus.

I Strängnäs kommun har man ambitionen att staden ska vara klimatneutral 2040 och därför har man ökat fokus på hållbart byggande, t.ex. genom att premiera trähusbyggande. När kvarteret Kungsfiskaren skulle utvecklas utlystes en tävling där det vinnande förslaget blev just huskroppar med KL-trästomme och fasader i en blandning av trä och puts. Det fanns även krav på bland annat hållbara materialval och att projektet skulle certifieras med Miljöbyggnad silver, enligt definitionen från Sweden Green Building Council. 

Kvarteret Kungsfiskaren omfattar 111 lägenheter fördelat på tre hyreshus på fyra respektive fem våningar. Fasaden är tvådelad med träpanel och puts där Saint-Gobain Sweden AB, Webers Serporoc Premium 32, ett energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem, använts sida vid sida med Isovers fasadbärande isolersystemet Isover PLUS. Två av de tre huskropparna har en fasad av både stående träpanel och puts med ett standard Isover PLUS-system medan det sista huset som har liggande träpanel har en specialregel.

”För att passa projekteringen behövdes regel 1 i 265 mm och skiva 32 i 25 mm tjocklek, vilket gjorde att man klarade U-värdeskrav samt skapade luftspalt, berättar Johan Törnblom, Project & Technical Specification Sales, Isover. Jag la fram denna idé efter det första projektmötet med BJN Projekt och Södermalms trä då jag ansåg att det skulle bli en mer ekonomisk lösning eftersom man inte skulle behöva sätta extra läkt för luftspalt. Därmed blev detta vårt första projekt där både glasullen och Plusreglarna tillverkades i Billesholm.”

Isover PLUS+ är ett bra val när hela eller större delen av klimatskärmens isolerbehov ska täckas från utsidan, vilket behövs när man bygger i KL-Trä. Få komponenter ger också ett rationellt och tidseffektivt platsmontage.  

Kurt Fransson är Konstruktör på BTKon och var den som föreslog Isover-reglarna. ”Isover-reglarna är väldigt bra vid ytterhörn och ger lättare anslutningar där”, säger han. ”Det har vägt över i vågskålen”.

Med Isover PLUS blir köld- och ljudbryggorna få och systemet kan möta tuffa brand- och ljudreduktionskrav. Materialet av återvunnet glas bidrar också till ett lägre klimatavtryck varför systemet varit aktuellt till flera projekt med hållbarhetsfokus. Nicklas Ojanen är Platschef på BJN Projekt; ”Plussystemet var nytt för mig och jag känner mig mycket positiv till det, det har funkat väldigt bra. Vi fick också möjlighet att få leveranser i tre omgångar då vi inte hade plats med allt på bygget och det är väldigt positivt att det finns en lyhördhet när det gäller att lösa sånt”. 

Fakta

Objekt: Kv. Kungsfiskaren, flerbostadshus
Ort: Strängnäs
Fastighetsägare: Bergsundet
Byggherre: Bergsundet
Totalentreprenör: BJN Projekt AB
ISOVER konstruktion: Isover Plus