Information

Saint-Gobain Sweden AB investerar 85 miljoner kronor i ISOVERs anläggning i Billesholm


Nu investerar Saint-Gobain Sweden AB 85 miljoner kronor till för att modernisera ISOVERs glasullsugn i Billesholm. Projektet är en del av bolagets ambitiösa hållbarhetsplan och ska bidra till att ytterligare stärka ISOVERs ställning på den svenska marknaden för isolering.

Det är bara två år sedan som Saint-Gobain Sweden AB investerade 100 miljoner kronor i en ny toppmodern glasullsugn i skånska Billesholm. Nu investerar företaget ytterligare 85 miljoner kronor i att uppdatera ugnens funktioner och del i produktionsprocessen. Projektet är en del av den färdplan inom hållbarhet som man nyligen har presenterat. Målet med den nya planen är att bolaget ska uppnå klimatneutralitet senast år 2045 och därmed bidra till ett fossilfritt Sverige. 

 

Energieffektiv

Syftet med projektet i Billesholm är att förbättra anläggningens energieffektivitet och därmed stärka ISOVERs ställning som en stark och hållbar aktör inom den svenska isoleringsmarknaden.

Investeringen gör det möjligt att minska den nuvarande energiförbrukningen i ugnen med 15 %. Precis som tidigare används bara förnybar el. Det ligger i linje med ett av målen i färdplanen mot hållbarhet som säger att Saint-Gobain Sweden AB ska sänka energiförbrukningen och optimera användningen av råvaror. 
 

Det är också ett viktigt steg i vår hållbarhetsresa som följer Saint-Gobain Sweden AB:s ambitioner om att minska klimatutsläppen med 40% till 2030*, konstaterar André Limon, VD för Saint-Gobain Sweden AB.

 

Bättre arbetsförhållanden

Satsningen visar ISOVERs långsiktighet, både på den svenska marknaden och i orten Billesholm, och ska förbättra arbetsförhållandena och produktionsprocesserna samt göra det möjligt för ISOVER att skapa en bas för Industry 4.0 med målet att utveckla ett databaserat arbetssätt för optimering av produktionsprocesserna. ISOVER-fabriken i Billesholm har även sedan länge en egen järnvägsstation, vilket bidrar till en av insatserna inom färdplanen om att minska klimatpåverkan från transporter. 

André Limon, VD Saint-Gobain Sweden AB
André Limon, VD Saint-Gobain Sweden AB

Ledartröja inom hållbar isolering

– Tack vare denna linjemodernisering kommer vi att stärka vår ledarposition på vår nationella marknad och vi kommer att påskynda ISOVERs väg för att uppnå vår vision att vara ledande inom hållbara isoleringslösningar. Det är också ett viktigt steg i vår hållbarhetsresa som följer Saint-Gobain Sweden AB:s ambitioner om att minska klimatutsläppen med 40% till 2030*, konstaterar André Limon, VD för Saint-Gobain Sweden AB.


Fotnot
*Jämfört med 2017. Scope 1-3, ton CO2e (absoluta emissioner) 

Smälta av glas rinner ner i spinnaren.
Smälta av glas rinner ner i spinnaren.
Glassmältan smälts till glasull.
Glassmältan smälts till glasull.