Tilläggsisolering
3 minuter min

Innan du börjar

ISOVER isolerkniv som skär i isolering


För att isolerjobbet ska bli enklare och slutresultatet bättre finns det en del saker som är bra att tänka på innan du börjar. Här har vi samlat tips och råd för att underlätta arbetet.

Använd tolk för att få samma mått mellan reglarna

Använd "tolk"

Avståndet mellan reglarna mäts från centrum till centrum och kallas för c-avstånd. Centrumavståndet är oftast 600 mm i väggar, eller 1200 mm när det gäller takbjälkar. ISOVERs skivor och rullar är anpassade för att passa dessa standardmått. Du gör en tolk genom att kapa en bit regel så att den blir lika lång som mellanrummet mellan två reglar. Tolkens mått är c-avstånd minus regelbredden. Tolken använder du för att få samma mått mellan reglarna när du spikar upp dem.

Istallation invändigt

Installationer

Se upp med installationerna när du isolerar invändigt. Rådgör med en behörig installatör om du måste flytta eldosor och vägguttag, ändra värme- och vatteninstallationer eller göra nya elinstallationer. Glöm inte att sätta upp s k kortlingar mellan väggreglarna där du ska sätta upp tyngre saker, exempelvis värmeradiatorer.

Tillkapning med ISOVERS isolerkniv

Kapning

Var alltid noggrann när du skär i isoleringen. Använd riktbräda och ISOVER Isolerkniv. Skär alltid med 5 mm övermått. Vid mycket kapning kan Isover Skärbord underlätta.

  • Isover Isolerkniv Mini
  • Isover Isolerkniv Midi
  • Isover Isolerkniv Maxi

Montering av isolering

Montering av isolering

Var noga med att isolera korrekt så att isoleringen fyller ut hela facket. Tryck isoleringen in mot fackets bakre del och låt isoleringen fjädra ut. Normalt sker det av sig själv, men om friktionen är stor kan man behöva avhjälpa problemet genom att dra en kniv eller annat platt verktyg utmed reglarna.

Undvik skarvar för att minska värmeläckage

Skarvar

Pussla inte med småbitar utan använd hela skivor eller rullar när du isolerar. Med så få skarvar som möjligt minskar risken för värmeläckage. Var inte snål utan släng små bitar - det lönar sig i längden!

Oönskade luftspalter försämrar isolerförmågan

Utfyllnad

När du isolerar mellan reglar och balkar måste isoleringen fylla hela facket. Oönskade luftspalter försämrar isolerförmågan.

Minska risken för köldbryggor och får en mer heltäckande isolering

Köldbryggor

Mineralull isolerar betydligt bättre än trä. När du sätter upp regelverk på väggarna bör du välja en regeldimension som är mindre än önskad tjocklek på isoleringen och ställa reglarna en bit ifrån väggen. Då får du ett obrutet isolerskikt närmast väggen och kan isolera det inre skiktet med förskjutna skarvar i förhållande till det yttre. Risken för köldbryggor minskar och du får en mer heltäckande isolering, för mindre pengar.

 

Glöm inte bort att isolera hörnen

Glöm inte hörnen

När du isolerar båda väggarna invändigt i ett hörn, bildas ett utrymme mellan reglarna närmast hörnet. Isolera detta utrymme innan du sätter upp den sista hörnregeln.

 Vid tilläggsisolerat invändigt sätt dit ångspärr eller ångbroms

Folie

När du tilläggsisolerat invändigt bör du sätta dit en ångspärr eller ångbroms. Om det redan finns en ångspärr bör inte det nya isolerskiktet vara mer än en tredjedel av den totala isolertjockleken. Detta för att ångspärren inte får hamna i en för kall miljö, vilket kan medföra fuktskador. Om den befintliga isoleringen är för tunn rekommenderar vi att ångspärren tas bort så att du kan bygga på till en lämplig isolertjocklek, och sedan montera dit en ny ångspärr.