Byggnaden som energisystem

BBR ställer krav på byggnadens energianvändning, vilket innebär att arkitekter, konstruktörer och entreprenörer som kan påverka byggnadens energianvändning måste se byggnaden som en helhet — som ett energisystem.

Det gäller att hitta den optimala avvägningen mellan långlivade passiva isolerlösningar och kortlivade energisparanordningar som kräver såväl underhåll som energi för drift.

Klimatskärmen, som till stor del består av långlivade passiva isolerlösningar, ska man lägga mycket fokus på i samband med byggnadsdesignen. Figuren härunder visar det principiella tillvägagångssättet genom projekteringen fram till val av energilösning. Detta är en idealbild. I praktiken har man begränsade valmöjligheter vad angår val av energikälla eftersom energiförsörjningen bestäms i samband med exploateringen och detaljplanarbetet.