Hero Image
ISOVER har taklameller och takskivor av glasull
2 minuter min

Vad är skillnaden mellan en taklamell och en takskiva?

ISOVER har takskivor och taklameller med veckad glasull, för ökad tryckhållfasthet. Takskivorna har fiberorienteringen parallellt med underlaget medan taklamellerna har fiberorienteringen stående mot underlaget.

Skillnaden mellan traditionella och veckade glasullsprodukter

Traditionell glasull

”Vanlig” glasull eller rättare sagt traditionell regelisolering är optimerad för bästa värmeisoleringsförmåga, för att ge en hög spänstighet och tillse god följsamhet till fackverken som den ska installeras mellan. Detta i kombination med hög komprimeringsgrad i förpackningen för att minska transportbehovet. Glasullsfibrerna är nästintill parallellt orienterade längs med skivan i genomskärning.

Traditionell regelisolering har en parallell fiberorientering i skivans längdriktning.

ISOVER taklameller

Takprodukters fiberorientering kan ibland veckas för att uppnå en högre tryckstyrka.

Veckad glasull

Veckad glasull används framförallt till takisolering på låglutande tak där man under installation, takläggning och kommande fastighetsunderhåll behöver kunna gå på isoleringen. Genom att vecka glasullen kan man öka tryckhållfastheten betydligt, för att kunna bära upp de förväntade lasterna. Över detta skikt isolering läggs sedan normalt ett tryckfördelande översta skikt för att ge trampfastheten och undvika gropar från exempelvis hälavtryck.
 

Skillnaden mellan takskivor och taklameller

ISOVER Takskivor av glasullTakskivor

Traditionellt sett används veckade takskivor på låglutande tak, där nödvändig tryckhållfasthet uppnås vid en densitet av ca 80 kg/m3. Formatet på skivorna är vanligtvis 900x1200 mm och tjocklekarna är mellan 50-200 mm, vilket i många fall kräver flera skikt för att nå rätt U-värde.

 


Takskivor har den veckade fiberorientering liggande mot underlaget.

ISOVER Takskivor av glasull

ISOVER taklameller för låglutande takTaklameller

Vid tillverkning av taklameller vänds fiberorienteringen istället mot underlaget och man uppnår därigenom en högre tryckhållfasthet vid en lägre densitet ca 50 kg/m3.

Vilket inte bara är skonsamt för ryggen och miljön utan också för plånboken. Formatet på lamellerna är 200x1200 mm och tjocklekar är mellan 230-380 mm, vilket medför att man uppnår U-värdet med endast ett lager termisk isolering även vid de allra högsta passivhusambitionerna och därigenom ännu större tidsvinster installationsmässigt.

 


 

Taklameller har den veckade fiberorienteringen stående mot underlaget.

ISOVER taklameller för låglutande tak