MS:01 Stålbjälklag [REI30] [54 dB]

Mellanbjälklag - Stålbjälklag

Isover-bjälklaget är ett lägenhetsskiljande bjälklag i lättbyggnadsteknik. Bjälklaget är försett med trapetsprofilerad plåt på över- och undersidan av balkarna och är därför lämpligt för prefabtillverkning.

  • REI30
  • 54 dB

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

ISOVER-bjälklaget är ett lägenhetsskiljande bjälklag i lättbyggnadsteknik. Bjälklaget är försett med trapetsprofilerad plåt på över- och undersidan av balkarna och är därför lämpligt för prefabtillverkning. Kombinationen av TRP-plåt och övertjocklek på isoleringen gör att detta bjälklag har mycket goda ljudegenskaper.

VIKTIGT! TRP-plåtens godstjocklek får ej vara ≥ 0,56 mm.  


Dokumentation

Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Mellanväggar/bjälklag - Allmänna råd