MT:02 Träbjälklag [REI30] [40 dB]

Mellanbjälklag - Träbjälklag

Isolering i mellanbjälklaget gör att luftljudsisoleringen förbättras. Ljudreduceringen utnyttjas maximalt i en fullisolerad konstruktion.

  • REI30
  • 40 dB

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Isolering i mellanbjälklaget gör att luftljudsisoleringen förbättras. Ljudreduceringen utnyttjas maximalt i en fullisolerad konstruktion. Genom att använda ISOVER Piano Stegljudsskiva kan stegljudsnivån minskas. Ljudisoleringen tillsammans med tryckfördelande skivmaterial gör att stegljud hindras att vandra genom bjälklaget. Vid dörrar och under tung inredning bör det läggas en kloss för att förhindra nedsjunkning.


Dokumentation

Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Arbetsanvisning/monteringsanvisning: ISOVER Piano dB Impact