Undvik risk för legionella

I senaste versionen av BBR i kapitel 6:622, Mikrobiell tillväxt, står det att installationer bör utformas så att tappkallvatten kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen överstiger 24 °C. Det här minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier som t.ex. legionellabakterier.


Det här kontrollerar du enkelt i IsoDim®

Tappkallvattenledningar förläggs ofta i schakt tillsammans med andra ledningar som är varma, VV/VVC och VS. Då schakten inte är ventilerade får man lätt höga temperaturer som påverkar tappkallvattnet.

I senaste versionen av BBR i kapitel 6:622, Mikrobiell tillväxt, står det att installationer bör utformas så att tappkallvatten kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen överstiger 24 °C. Det här minskar risken för tillväxt av skadliga bakterier som t.ex. legionellabakterier.

I Isovers beräkningsprogram för teknisk isolering finns en modul som heter Frostskydd/Uppvärmning. Här får man snabbt fram vilken temperatur tappkallvattnet har efter stillastående i 8 timmar. Och man kan enkelt välja rätt isolertjocklek på rörisoleringen för att uppfylla kraven i BBR.

IsoDim® har ytterligare sju andra beräkningsmoduler som gör arbetet med val av teknisk isolering betydligt enklare. Programmet är kostnadsfritt och finns i en on-lineversion samt en Windowsversion.