Glasullens miljöfördelar

ISOVERs hållbarhetsarbete


En hållbar produkt

På Isover jobbar vi ständigt för att sänka våra produkters miljöpåverkan. Vi utvecklar nya, hållbara material och metoder så att du kan konstruera och bygga framtidens byggnader. Miljöarbetet är ett prioriterat område för oss, och vi arbetar kontinuerligt med att ta fram isolermaterial som är hållbara på alla nivåer: på fabriken, på byggarbetsplatsen, i den färdiga byggnaden, i samhället och inte minst i framtiden. 

Valet av byggmaterial spelar stor roll för miljön, både under byggprocessen och under en byggnads hela livstid. Glasull från Isover har en rad unika miljöfördelar utöver de goda isoleregenskaperna. Glasull från Isover bidrar till att spara energi under brukarfasen och därmed till lägre kostnader för uppvärmning. Den kräver inget underhåll och fyller sin funktion under byggnadens hela livstid. Genom att isolera byggnader är det möjligt att utan större kostnadskrävande insatser bidra till ett bättre klimat. 

Miljöfördelarna

ISOVERs glasull innehåller garanterat 70% återvunnet glas1. Materialåtervunnen råvara

Isover glasull tillverkas av garanterat minst 70 % återvunnet glas. Glasull från Isover kräver inget underhåll och sparar därmed energi och pengar under en byggnads livstid.

Läs mer om återvunnet glas här
 

2. Miljödeklarerad

ISOVER EPDSom första svenska mineralullsproducent har vi livscykelanalyser i form av EPD, Environmental Product Declaration, för en rad av våra produkter.

Läs mer om våra miljövarudeklarationer här
 

3. Tillverkad med grön el

Sedan den 1 januari 2018 tillverkas alla våra produkter på Saint-Gobain i Norden med förnybar energi.
 

4. Närproducerad

I mer än åttio år har vi tillverkat isolermaterial i fabriken i skånska Billesholm. Vi är väldigt stolta över vår svenska historia, och viktigast av allt är att vi har full kontroll på våra produkters livscykel. 
 

5. Smarta transporter

Vi komprimerar våra lätta glasullsprodukter före transport. Varje lastad kubikmeter ger upp till fem gånger så stor volym av installerad isolering. En stor del av våra transporter sker via tåg eller lastbil inom landet, vilket gör att vi kan optimera dem för att få så låg klimatpåverkan som möjligt. Vi har till och med en egen tågstation inne på fabriken.

Läs mer om komprimerade glasullsprodukter här
 

6. Retur och återbruk av isolerspill

Vi jobbar hela tiden på fler lösningar som kan spara på både miljö och resurser. I egen regi erbjuder vi nu ett utökat och förbättrat retursystem. Spillet behöver inte längre skickas på deponi utan kan materialåtervinnas.

Läs mer om Isover Retursystem här
 

7. Undvik spill med Zero Waste

Återanvänd isolerspill direkt på byggarbetsplatsen istället för att frakta, smälta ner eller lägga på deponi. Zero Waste river både regelisolering och tyngre isolering och blåser ut den som lösullsisolering i exempelvis innerväggar, mellanbjälklag eller under uppreglade undergolvsystem.

Läs mer om Zero Waste här
 

8. Pallretursystem

För att ytterligare öka cirkulariteten och minska vår totala miljöpåverkan, har vi introducerat ett rikstäckande pallretursystem. Vi hämtar våra pallar i samband med leveranser hos er utan kostnad förutsatt att det är hela stuvar om 20 pall, att de är rättvända, hela och rena.

Läs mer om pallretursystemet här

Boka via Kundservice