VT:02 Vindsbjälklag av trä [REI30]

Vindsbjälklag - Träbjälklag

Isolering med lösull. Isover InsulSafe® lösull är en snabb, effektiv och ekonomisk metod för isolering av vindsbjälklag.

  • REI30

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

ISOVER InsulSafe® lösull är en snabb, effektiv och ekonomisk metod för isolering av vindsbjälklag. Arbetet utförs av auktoriserade lösullsentreprenörer vilket är en garanti för bästa resultat. Den indragna ångspärren/ångbromsen gör att kabeldragningar kan göras i det innersta skiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus. Vid ev. ventilering vid takfoten kan ISOVER Takfotssystem 33 användas. Total isolertjocklek: 545 mm.

Observera att det är en fördel att isolera råsponten på ventilerade kallvindar. Använd t.ex. 20 mm ISOVER Takboard 33 mellan råsponten och underlagspappen. Isoleringen skyddar råsponten mot avkylning till följd av kallstrålning mot molnfri himmel. Därmed minskas risken för kondens på undersidan av råsponten när uteluftens fuktighet är hög


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
4 dokument related with the system
4 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Isover lösull på öppet vindsbjälklag
Arbetsanvisning: Kombinerade taklösningar
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Arbetsanvisning: Vindsutrymmen - Allmänna råd
Certifikat
4 dokument related with the system
4 dokument related with the system
Godkännandebevis 0194/04: ISOVER InsulSafe®, brandisolering av ventilationskanaler
Godkännandebevis 2649/81: Vindsbjälklag, REI30
Godkännandebevis 5140/91: Brandavskiljande vindssystem
Godkännandebevis 5141/91: Vindsbjälklag REI30, REI60 lösull