VB:02 Vindsbjälklag av betong [REI60]

Vindsbjälklag - Betongbjälklag

Isolering av vindsbjälklag med skivor.

  • REI60

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Om vinden är tänkt att utnyttjas som förråd kan man isolera träbjälklaget. Det är viktigt att konstruktionen har en tät ångspärr, framförallt under betongens uttorkningstid. Total isolertjocklek: 340 mm.

Observera att det är en fördel att isolera råsponten på ventilerade kallvindar. Använd t.ex. 20 mm ISOVER ROBUST Takboard mellan råsponten och underlagspappen. Isoleringen skyddar råsponten mot avkylning till följd av kallstrålning mot molnfri himmel. Därmed minskas risken för kondens på undersidan av råsponten när uteluftens fuktighet är hög.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
4 dokument related with the system
4 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Kombinerade taklösningar
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Arbetsanvisning: Montering av isoleringsskivor i fackverk
Arbetsanvisning: Vindsutrymmen - Allmänna råd