VT:01 Vindsbjälklag av trä [REI30]

Vindsbjälklag - Träbjälklag

Isolering med skivor eller rullar. Det är viktigt att hela utrymmet mellan bjälkarna och upp till överkant fylls med isolering.

  • REI30

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Små bjälklag kan av ekonomiska skäl isoleras med skivor eller rullar. Det är viktigt att hela utrymmet mellan bjälkarna och upp till överkant fylls med isolering. Ovanpå läggs två eller flera lager, med förskjutna skarvar. Den indragna ångspärren/ångbromsen gör att kabeldragningar kan göras i det innersta skiktet utan att man i onödan perforerar folien. ISOVER Vario® Xtra används som lufttätning och ångbroms i byggnader med normal fuktbelastning inomhus.

I de flesta fall behövs inte pappersklädda skivor eller rullar i översta lagret, endast om det finns risk att kall uteluft blåser in i isoleringen. Vid ev. ventilering vid takfoten kan ISOVER Takfotssystem 33 användas. Total isolertjocklek: 480 mm.

Observera att det är en fördel att isolera råsponten på ventilerade kallvindar. Använd t.ex. 20 mm ISOVER Takboard 33 mellan råsponten och underlagspappen. Isoleringen skyddar råsponten mot avkylning till följd av kallstrålning mot molnfri himmel. Därmed minskas risken för kondens på undersidan av råsponten när uteluftens fuktighet är hög.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
4 dokument related with the system
4 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Kombinerade taklösningar
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Arbetsanvisning: Montering av isoleringsskivor i fackverk
Arbetsanvisning: Vindsutrymmen - Allmänna råd
Certifikat
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Godkännandebevis 2649/81: Vindsbjälklag, REI30