Lösullsisolering med ISOVER InsulSafe® i hela klimatskalet sparar tid för entreprenören