Referensobjekt

70-talshus renoveras till lågenergistandard

Villa Kanndalen på Öckerö färdigställdes 1970 och är ett tidstypiskt suterränghus i två plan med låglutande tak, samt en vinkelbyggnad mot söder. Huset var i behov av upprustning och en renovering planerades. I samband med detta föddes idén att samtidigt energieffektivisera huset till ett lågenergihus genom att applicera passivhusteknik så långt som möjligt. 

Ola Henriksson är VD för Energieffektiva Hus AB, som utför renoveringen. Företaget arbetar både med att bygga nya energieffektiva hus och att energieffektivisera befintliga hus. ISOVER har fungerat som isolerleverantör och rådgivande part i konstruktionsarbetet. 
 
– Vi såg det här som ett spännande projekt med stor potential och när jag presenterade idéerna för min mamma som bor i huset så blev hon genast intresserad. När vi ändå skulle renovera huset kunde vi slå två flugor i en smäll, säger Ola. 

Total översyn 

Bristerna var bland annat dräneringsproblem, sprickor i fasad, dåliga fönster och dörrar, dålig isolerstandard, direktverkande el för uppvärmningen och slitet tak. 
 
– Det var vanliga problem och renoveringsbehov som många villaägare med denna typ av hus stöter på, berättar Ola. 

Ny taklösning 

Istället för att byta och bygga om befintligt tak kom ISOVER med förslaget att bygga ett nytt tak ovanpå det gamla. Då skulle man få tjockare isolering och nytt tak utan att inkräkta på vindsutrymmet, som kan utnyttjas till ventilationskanaler och andra installationer. Dessutom innebar denna lösning både mindre arbete och bättre isoleringsegenskaper. 
 
– På ett enkelt sätt skapar vi lufttäthet genom att bygga in en ny ångspärr ovanpå befintlig takkonstruktion, som skyddas och kommer in i värmen. Vi får dubbelt så mycket isolering ovanpå den gamla råsponten som i befintligt vindsbjälklag. Den nya tilläggskonstruktionen byggs utifrån samma principer som i nybyggda passivhus, berättar Hanne Dybro, utvecklingsingenjör på ISOVER. 
 
Fasadpartierna i den gamla vinden lufttätas med en diffusionsöppen takunderlagsfolie. På så sätt släpper fasadpartierna ut fukt som eventuellt trängt upp på vinden. Då behöver man inte plocka bort den gamla ångspärren i vindsbjälklaget. 

Övriga större åtgärder 

Krypgrunden under vinkelbyggnaden mot söder tilläggsisoleras på traditionellt sätt underifrån. Fasaden renoveras med Maxits tjockputs ovanpå ny tilläggsisolering. De nya fönstren, av passivhustyp, har ett U-värde på 0,9 W/m²•ºC och förhindrar effektivt kallras. De direktverkande elelementen togs bort och ersattes av en ventilationsanläggning med effektiv värmeväxling och behovsstyrd ventilation. Som komplement installerades en vattenmantlad kamin för biobränsle. 

Framtida referenshus 

– Vi bedömer att energiprestandan kommer att bli mycket god, men vi kommer inte att nå ner till samma nivå som ett nybyggt passivhus eftersom förutsättningarna skiljer sig åt. Grunden (platta på mark) kan vi t.ex. inte göra om, den ligger där den ligger. Alla svar finns inte när man ger sig in i ett sånt här projekt. Därför är det viktigt att ha en bred förankring med system- och materialleverantörer, som t.ex. ISOVER, där vi kan utbyta erfarenheter och gemensamt finna lösningar för att det ska bli så bra som möjligt.  
 
Renoveringen slutfördes 2008. Idag finns två hushåll i huset eftersom nedervåningen inreddes till en liten lägenhet. Energianvändningen har blivit avsevärt bättre. 

Sammanfattning av åtgärder

 • Ny dränering runt huset 
 • Tilläggsisolering av platta på mark ovanifrån i suterrängdelen, 100 mm 
 • Utvändig tilläggsisolering av fasad, 150 mm 
 • Takkonstruktionen höjs och tilläggsisoleras ca 290 mm 
 • Tilläggsisolering av krypgrund under vinkelbyggnad 160 mm 
 • Lufttätning 
 • Nya energieffektiva fönster och dörrar 
 • Ventilation, värmeåtervinning: FTX-system 
 • Solpanel med ackumulatortank för varmvatten 

Mål Villa Kanndalen

 • Minska energianvändningen från 162 till 45 kWh/m²•år 
 • Förbättrat värmeeffektbehov från 64 till 13 W/m²•år 
 • Minska värmeläckaget med 75 % 
 • Målen är baserade på ett litet hushåll med en person. 

Byggperiod:  

2008