Referensobjekt

Studentboende i Uppsala fick energieffektiv fasad

På uppdrag av Stockholms, GH:s och Norrlands nations bostadsstiftelser byggs 295 nya studentlägenheter på Studentvägen i Uppsala. Det har varit ett studentbostadsområde sedan 1960-talet och nu förtätas området med ytterligare sex hus. 

Pelle Eriksson på Hallsjö Brädgård i Uppsala, bifirma till Nordströms Bygghandel, har jobbat tätt med entreprenören, SH Bygg Sten & Anläggning samt underentreprenör SK:s Mur Puts & Kakel och levererat allt material till byggnationen. Han kom in i projektet när hus 2-6 skulle planeras och la fram idén om att använda glasull från Isover som skulle kunna bli mer kostnadseffektivt. ”Eftersom fönstren i husen har en fönsterram som är 95 mm tjock kom jag med idén att använda isolerskiva i samma tjocklek som kunde läggas kant i kant med fönsterramen utan att behöva skära i isoleringen”, berättar Pelle.
 

Specialtillverkad skalmursskiva 

I samråd med Johan Törnblom, Project & Technical Specification Sales på Isover valdes Isover Skalmursskiva 32 som specialtillverkades i tjocklekarna 105 mm och 95 mm. Skivorna sattes i två skikt, ett skikt i taget, mot betongen vilket gav en förskjutning av skarvarna så att genomlöpande köldbryggor undviks och man får en mer energieffektiv fasad. Detta ger ytterväggen ett U-värde på 0,16 W/m²·°C. Isover Skalmursskiva 32 är en produkt från Isovers Premium-portfölj där man hittar Isovers produkter med bästa isolervärde.

”Det här är en lätt och ergonomisk produkt att arbeta med” säger Johan. Till ett så här stort projekt blir det stora volymer men med en högkomprimerad glasullsprodukt blir det ca hälften så många pall på arbetsplatsen i jämförelse med andra mineralullsprodukter. Vi producerar glasullen i vår fabrik i Billesholm utanför Helsingborg och det ger oss möjlighet att leverera specialtillverkade skivor med kort leveranstid. Det bidrar till ett effektivare och snabbare montage och tillsammans med miljö- och ekonomiska aspekter ger det en helhet med många fördelar”. 

"När vi får rätt tjocklek, rätt inpassad mot fönsterramarna blir det en så effektiv isolering som möjligt med god täthet och självklart minimalt med spill”

Ulf Wedén är Platschef på SH Bygg Sten & Anläggning och säger att isoleringsarbetet har flutit på bra och att man nu isolerat hus 2 och 3. ”När vi får rätt tjocklek, rätt inpassad mot fönsterramarna blir det en så effektiv isolering som möjligt med god täthet och självklart minimalt med spill”, säger han. ”Det har flutit på jättebra”. 

 

Isovers retursystem

På arbetsplatsen har man även utnyttjat Isovers pallreturservice samt retursystem för isolerspill där returspillet samlas ihop i miljösäckar av återvunnen polyeten. Säckarna hämtas av Isover och spillet kan materialåtervinnas i tillverkningen av nya produkter. 

Fakta

Arkitekt: A-sidan
Entreprenör: SH Bygg Sten & Anläggning
Underentreprenör (montör av isolering): SK:s Mur Puts & Kakel
Byggår: 2020