Referensobjekt

Nya tingsrätten i Lund – modern och säker med Isover Glasull

Nya tingsrätten i Lund får ett modernt och arkitektoniskt stilfullt uttryck samtidigt som stor hänsyn tas till de höga säkerhetskraven. För att möta byggnadsdelarnas samtliga funktionskrav valde man Isovers isoleringsprodukter i mineralull.

På uppdrag av Specialfastigheter bygger NCC Lunds nya miljöklassade tingsrätt. Specialfastigheter är beställare och ägare av fastigheten. Brukare är Domstolsverket som i sin tur har tingsrätten som hyresgäst. Byggnadens två översta plan på cirka 2.000 kvm hyrs ut till kommunen.

Den nya tingsrätten, som byggs väster om centralstationen är granne med kommunhuset Kristallen och kommer att bli en synlig och välkommen del i den nya vy som möter besökare och invånare i Lund. Tingsrättens verksamhet och platsen den förläggs på ställer höga krav på byggnaden, exempelvis vad gäller öppenhet och ljusinsläpp kontra sekretess och skalskydd.

- Det startade med att Specialfastigheter tillsammans med Domstolsverket och Lunds kommun gav tre arkitekter i uppdrag att komma in med var sitt förslag på en ny tingsrättsbyggnad i Lund. Vi har erfarenhet av liknande uppdrag, så vi var en av dem som blev inbjudna att delta och valdes sedan ut för uppdraget. FOJAB har varit med under hela byggskedet – inte bara på ett fåtal möten där mängder av frågor ska klaras av, utan med tät kontakt hela tiden så frågor kan få snabba svar. Det blir ett mer effektivt sätt att arbeta. Det har varit minst 30 brukarmöten med personal från Tingsrätten, vilket är ovanligt men ger en helt annan insikt för både oss och brukaren, säger Jonas Ruthblad, projekteringsansvarig på FOJAB arkitekter.


Högt ställda krav på lambdavärden

Byggnaden blir 12.400 kvadratmeter, disponerat på sju plan varav ett under mark.
Jonas berättar att fasaden på Lunds nya tingsrätt bara utgörs av tre material: koppar, sten och glas.

- Enkla och hållbara naturmaterial som är slitstarka, åldras vackert och ger byggnaden pondus och tyngd är enklare att jobba med och arkitektoniskt renare. En kopparfasad oxiderar snabbt och bildar en slitstark yta som kan hålla i århundraden. Dessutom är koppar till 100 procent återvinningsbart. När det gäller isoleringen har vi lagt upp riktlinjer men entreprenören har valt fabrikat och produkt. Vi har lagt stor tyngd på högt ställda krav på lambdavärden och att det ska vara en väl beprövad produkt. Mycket fokus har även legat på att minimera köldbryggor vid bjälklagskanter. Delar av mineralullen levererades måttanpassad vilket sparade tid vid monteringen.

Digitala ritningar är framtiden

Digitala ritningar har så smått börjat användas i den svenska byggbranschen, men här har NCC och arbetsledare Mathias Rosquist tagit steget fullt ut. De köpte in en stor pekskärm som ersättning för papperskopior.

- I början brukar man ju vara lite fundersam till nya digitala lösningar men systemet med pekskärmen kändes rätt från start. Vi kan även se alla ritningar i våra datorer och på våra mindre pekskärmar, säger Mathias.

Det är imponerande att se hur snabbt Mathias hittar alla handlingar via skärmen. Han kan såklart skriva ut ritningar om det behövs på skrivaren som står bredvid, men den används inte så ofta.

- Digitala ritningar är framtiden. Nya programvaror för 3D där de som är på bygget kan se installationer genom läsplattans kamera i kombination med 3D-modeller gör framtiden spännande samtidigt som det ställs nya krav på oss som projekterar, säger Jonas på FOJAB arkitekter.

Fakta

Byggentreprenör: NCC
Arkitekt: FOJAB
Beställare: Specialfastigheter
Byggnadens yta: 12.400 m2
Byggnaden klassificeras enligt Miljöbyggnad nivå Guld, vilket innebär att energianvändningen blir 38 procent lägre än byggreglerna för södra Sverige.
Den nya tingsrätten beräknas vara inflyttningsklar sommaren 2018.
Leveranser: Merparten sker genom direktleverans via avtal. Övriga leveranser är från Beijer Byggmaterial.