Referensobjekt

Flerbostadshus med kraftiga fuktangrepp och frostsprängningar fick nytt liv med Isovers isolerlösningar i glasull

Projektet som från början var en fasadrenovering växte då man upptäckte omfattande fuktangrepp och frostsprängningar i fasaden som krävde en helt ny genomtänkt konstruktion. Valet föll på en fasadlösning med 95 + 120 mm Isover Glasull och Isover Fasadskiva P 31 – en lösning som även sänkte provtryckningsresultatet till 0,16 och energiförbrukningen med 50 procent.

Den ursprungliga utmaningen med fastigheten i Kinna var att fasaderna var kraftigt angripna av fukt och frostsprängningar. Nederbörd hade fört med sig föroreningar som gått med regnvattnet in i fasaden. Marks Bostads AB, som är fastighetsägare och beställare beslöt därför att fasaderna skulle renoveras för att inte riskera framtida problem.

- Först hade vi tänkt torka ut fasaderna och använda elefantmatta, men efter avancerade energiberäkningar beslöt vi att det var mer ekonomiskt att byta hela fasaden, säger Pär Brundin byggledare på Marks Bostads AB.

Genom att byta fasad och tilläggsisolera med obrännbar mineralull kom vi fram till att energianvändningen, d.v.s. värmeförlusten genom ytterväggarna skulle minska med drygt 50 procent. Efter inledande provtryckning, för kontroll av kritiska punkter konstaterades att vissa tätningsåtgärder krävdes runt fönstren. När detta gjorts sänktes värdet från 0,4 till 0,16 l/m2 vid 50Pa tryckskillnad! Det är ett bra resultat!

Pär fortsätter: - Vi bytte samtidigt fönster och satte in nya lägenhets- och entrédörrar. Även el, vattenrör och ventilation byttes ut. Det som från början skulle vara en mindre renovering växte till ett av våra största ROT-projekt.


En genomtänkt konstruktion – anpassad till objektets förutsättningar

- Problemet med fukt och frostsprängningar syntes tydligt på tegelfasaden. Både fasad och all isolering behövde tas bort då den var hårt angripen, säger Tomas Svensson platschef på BIMAB, som står för entreprenaden av etapp 2.

Han förklarar att de nya ytterväggarna byggts upp i två skikt, 95 mm + 120 mm med Isovers Glasull mellan reglarna, men på övriga betongytor som inte revs valde man istället att fästa isoleringen i lättbetongen med hjälp av spik och Isovers plastbrickor.

Utanpå den nya regelkonstruktionen fäste man Isover Fasadskiva P 31, men där betongväggen fanns kvar bakom, monterades istället Isover Fasadskiva 30 (d.v.s. lambda 30 = lägsta isolervärdet för mineralull sedan årsskiftet, då det tidigare var 31) med Isover Distanshylsa 50 mm på 28 x 95 mm stående läkt. På glasullsskivorna monterades en infärgad fibercementskiva som fasadbeklädnad.

- Vi jobbar helst med Isovers Glasull, säger Tomas,  då förpackningarna är genomtänkta och vi enkelt kan hantera dem på arbetsplatsen. Det är mycket isolering som hanteras så det är viktigt att storleken på förpackningarna är rätt och att produkter som kan komprimeras verkligen är högkomprimerade för att spara utrymme.

- Vår egen konstruktör gör exakta specifikationer och beställningslistor till Derome, som i sin tur levererar Isover Glasull och allt annat material enligt tidtabell. Det fungerar väldigt bra och det är ytterst sällan vi behöver komplettera. Skene Järn förser oss med infästning en gång per vecka och inventerar ena dagen och levererar sedan dagen efter.


Från småhusbyggare till lokal entreprenör

Tomas berättar: - Vår bas är att bygga småhus men efterhand har vi fått andra och större uppdrag. Vår egen produkt ”BIMAB-Villan” bygger vi i lösvirke. Allt exaktkapas hos Derome enligt systemet FKS, FärdigKapad Stomme, där frästa spår i syll och hammarband och märkta reglar gör monteringen snabb och säker. - Jag tycker inte bara att det finns fördelar med elementbyggeri på fabrik. När vi bygger i lösvirke har vi fullständig kontroll på att byggnaden blir väderskyddad. Att montera tak och stomme med vindduk tar en vecka. Fukten i stommen mäts för att ligga inom fastställda värden innan vi monterar resten, säger Tomas.
 


Markant skillnad i boendekomfort

Eva Strömberg, hyresgäst hos Marks Bostads AB sedan fem år tillbaka, vittnar om att boendekomforten höjts markant och det märks att hon trivs i sin bostad. Fastigheten som Eva bor i färdigställdes vid midsommar 2016.

- Jag kunde bo kvar i huset under hela renoveringen och hyresvärden skötte detta bra. Under byggprocessen stördes jag en hel del av byggbullret – men när huset jag bor i var klart så hördes inget buller alls från de andra husen, säger Eva.

- Inomhus har det blivit tystare och behagligare efter både fönster-, dörr- och fasadbyte. Inomhusluften har förbättrats med de nya ventilationsinstallationerna. Hela området har dessutom fått sig ett rejält ansiktslyft med de nya fina fasaderna. En annan positiv effekt är att utemiljöerna kommer att kännas tryggare och mer inbjudande att vistas i när de är färdigställda, menar Eva.

En rolig sak som hon också vill dela: - För en tid sedan hade jag ett samtal med en granne om att det blivit mycket varmare och behagligare inomhustemperatur, särskilt under vintern som passerat. Först trodde vi att det var hyresvärden som höjt värmetillförseln, men vid kontroll med Pär på Marks Bostäder så hade inte detta skett. Pär avslöjade att man inte hade någon extra värme alls i huset!

Hans Ehn, Distriktschef på Isover påpekar: - Anmärkningsvärd energieffektivitet som kommer att ge stor kostnads- och energibesparing i framtiden för fastighetsägaren och en klar komforthöjning för de boende.

När fastighetsägare inser vikten av en sån här smart investering så blir ju alla vinnare!

Fakta:

  • Flerbostadshus i Kinna
  • Elva huskroppar med 315 lägenheter
  • Marks Bostads AB är beställare (kommunalt bostadsbolag)
  • Ombyggnaden kostar cirka 200 miljoner kronor.