Referensobjekt

Påbyggnad av en våning i Visbys trånga pittoreska gränder krävde genomtänkta lösningar

För att klara luftningen av snedtakskonstruktionen vid detta projekts krångliga takvinklar och takytor med låg lutning valde Gotlandsbyggen den variabla ångbromsen Isover Vario® Xtra från Isover som är en smart och beprövad lösning när man bygger kompakta tak utan luftspalt.

Husen ligger på den välkända gågatan Adelsgatan som ligger mitt i hjärtat av Visby. Ursprunget är från sent 1800-tal och på 60-talet gjordes en tillbyggnad med två huskroppar. I detta projekt har man nu gjort en omfattande renovering och höjt taket samt byggt på ett våningsplan.

Många takvinklar och takytor med låg lutning gjorde att man valde en kompakttakslösning med Isover Vario® Xtra med hjälp av tips och rådgivning från Isover. Markus, platschef på Gotlandsbyggen tog kontakt med Isovers produktchef Daniel Odby, som hjälpte dem att välja rätt lösning till detta mycket speciella projekt.

- Vi hade nära kontakt med Isover som löste problemet med att få till en fuktsäker snedtakskonstruktion. De hjälpte oss även med en lösning för att skapa en invändig, lokal luftspalt vid badrummen. Detta var nödvändigt för att sörja för god ventilation bakom den invändiga takbeklädnaden i våtrummen.

Vi fick teknisk support och vägledning under hela processen. Taken har isolerats med Isover InsulSafe® lösull av ren glasull som Gotlands Byggisolering har sprutat in, berättar Markus.


Smart lösning utan luftspalt

På grund av alla utmaningar att få till en ordentlig konstruktion valdes en kompakttakslösning från Isover med den variabla ångbromsen Isover Vario® Xtra. En smidig och fuktsäker lösning där man inte behöver bygga en luftspalt.

Denna lösning väljs oftast för att få en så tunn snedtakskonstruktion som möjligt, när avsaknaden av luftspalt ger mer utrymme åt isoleringen. Därtill sparar man samtidigt in ett annars mycket tidskrävande moment.

Daniel Odby förklarar:

- Jag är förvånad över att inte fler bygger med konstruktioner utan luftspalt, med tanke på alla de fördelar som det ger. Givetvis är det många som är skeptiska till att frångå det traditionella sättet att bygga. Men vi har bevisat att fungerar och det har fungerat i mer än 20 år, så erfarenheten och tryggheten finns. Som med alla konstruktioner gäller det så klart att projektförutsättningarna är rätt.

Isover Vario® Xtra har en fantastisk förmåga att hantera fukt som traditionella plastfolier inte har: Ett variabelt ångmotstånd som anpassar sitt ångmotstånd till luftens relativa fuktighet. Under höst och vinter när den relativa luftfuktigheten är låg inomhus ökar Isover Vario® Xtra sitt ångmotstånd, d.v.s. att den då fungerar som en ångspärr och hindrar på så vis den varma fuktiga luften att tränga in i konstruktionen. Under vår och sommar när taket värms upp av solen sker en omvänd fuktvandring, vilket i sin tur ökar den relativa luftfuktigheten, varpå ångmotståndet för Isover Vario® Xtra minskar och konstruktionen tillåts på så vis att torka ut inåt. Med andra ord: En produkt som har förmågan att låta ångan diffundera ut från konstruktionen när det behövs, och en absolut grundförutsättning för att bygga kompakt.

- Numera har kompakta tak även fått stor uppmärksamhet inom nyproduktion, eftersom det både är enkelt och går snabbt att bygga och man kringgår samtidigt problematiken med att förhindra brandspridning via luftspalten, säger Daniel.

Fakta

  • Projektet startade i början av 2017 och var klart i maj 2018.
  • En fastighet från sent 1800-tal som under 60-talet byggdes till med två huskroppar.
  • Belägen på den kända kullerstensgatan i Visby centrum.