Referensobjekt

Råvindar i Stockholm blev lägenheter

Isover Vario Xtra löste isolering av tak utan luftspalt när gamla råvindar omvandlades till lägenheter i sekelskifteshus i Stockholm.

När de gamla råvindarna på Sveavägen 74 och 76 i Stockholm skulle omvandlades till lägenheter löste man isoleringen av taket utan luftspalt med Isover Vario Xtra. Varumärket Vario har sitt ursprung i Tyskland och utvecklades just för isolering av äldre byggnader med speciella förutsättningar.

Varumärket Vario har sitt ursprung i Tyskland och har nyligen firat 25 år på marknaden. Det var på byggforskningsinstitutet, Fraunhofer Institut für Bauphysik som man utvecklade fler lösningar för isolering av äldre byggnader med speciella förutsättningar.

På Sveavägen 74 och 76 i centrala Stockholm ligger fastigheterna, Flygaren 15 och 16, uppförda 1884 respektive 1886. Den arkitektoniska stilen under denna period var nyrenässans vilken kännetecknas av fasader uppbyggda med symmetriskt placerade fönster och entréparti. På fasaderna placerades ofta formelement med inspiration från antiken och renässansens ideal med pilastrar, kolonner, kornischer, segmentbågar och frontoner samt mindre detaljer som akantusblad, maskaroner och voluter. Graden av utsmyckning markerade husets status. Fastigheterna omfattar ca 4000 kvm fördelade på bostäder, kontor och butiker.

Det senaste året har entreprenören Borup Bygg AB omvandlat vindarna i fastigheterna till hyreslägenheter med penthouse. Borup Bygg AB är sedan 1980-talet specialiserade på just renovering av råvindar till lägenheter. 


Isover Vario Xtra löste isolering av tak utan luftspalt

Takkonstruktionen på Sveavägen 74 och 76 är, likt på många gamla byggnader, byggd på ett sätt där det är tidsödande att skapa luftspalt för att ventilera taket. Av konstruktören i projektet kom förslaget om att använda den variabla ångbromsen Isover Vario Xtra som gör det möjligt att isolera tak som saknar luftspalt och ändå uppnå ett fuktsäkert resultat.

En viss skepticism fanns hos byggare och arkitekt, med oro för att kondens skulle uppstå, men via den lösullsentreprenör som Borup Bygg samarbetar med fick man kontakt med Michael Feldhof på Eniva Isolerproffsen och Johan Törnblom på ISOVER. De genomförde en utbildning med Borup Bygg och kunde intyga att många vindar görs utan luftspalt idag och även rekommendera konstruktionslösningen med Isover Vario Xtra som ursprungligen togs fram just för att kunna lösa isolering av äldre byggnader med speciella förutsättningar. I projektet har man använt dels Isover Vario Xtra, en non-wovenförstärkt polyamidbaserad folie samt olika tätningstillbehör som Isover Vario Multi Tape.
 

”Det är första gången vi har använt den här lösningen säger Jan-Ivar Bakken VD på Borup Bygg AB. Vi är överraskade, dels tekniskt men också ekonomiskt då valet av lösning resulterade i att projektet fick en lägre kostnad. Vi har fått bra vägledning och bra produkter som är lätta att arbeta med."

Fakta

Ort: Stockholm
Entreprenör: Borup Bygg AB
Byggperiod: 2019