Referensobjekt

Sigtuna Stadsängar siktar mot att bli Sveriges mest hållbara stadsdel

Stomme i massivträ och material för sund inomhusmiljö ska bidra till en hållbar boendemiljö.

Sigtuna Stadsängar är en helt ny stadsdel i Sigtuna där det planeras för cirka 900 bostäder. Målsättningen är att det ska bli Sveriges mest hållbara stadsdel och för att få bygga i Sigtuna Stadsängar krävs att byggherrarna förhåller sig till ett antal punkter som kommunen satt som krav för att försäkra ett miljövänligt och hållbart byggande.  

Brf Honungskupan står för 53 av bostadsrättslägenheterna i området. Det är OBOS som i samarbete med Veidekke Entreprenad utvecklar de Svanenmärkta, flerfamiljshusen med stomme i massivträ. Svanenmärkningen ska garantera en sund inomhusmiljö men även ytorna kring husen utvecklas med en hållbarhetstanke, t.ex. utrymme för odling, bikupor och återvinningslösningar. 

För byggande i KL-trä lämpar sig Isovers fasadbärande isolersystemet Isover Plus och det är just vad som valts till detta projekt. Systemet gör det möjligt att täcka hela eller delar av klimatskärmens isolerbehov från utsidan vilket är ett mycket effektivt sätt att undvika stora köldbryggor. Systemet förenar kostnadseffektivt montage med ett klart fokus på hållbarhet. Isoleringen består av glasull tillverkas i Sverige, av garanterat minst 70% återvunnet glas. Glasullen kräver inget underhåll och sparar på så sätt energi och pengar under en byggnads livstid. 
 

Objekt: Brf Honungskupan, flerbostadshus
Ort: Sigtuna
Fastighetsägare: OBOS
Byggherre: OBOS
Totalentreprenör: Veidekke
Isover konstruktion: ISOVER Plus