Referensobjekt

Framnäsuddens fasader skyddas med Isover Weather protect

Project completion date

På Framnäsudden som ligger i närheten av hamnen, Strandparken och Örnsköldsviks centrum utvecklas ett nytt bostadsområde. 

I den första etappen av tre byggs ett 14 våningar högt bostadshus med 51 lägenheter med utsikt över havet där inflyttning är planerad under första halvåret 2023. Med hänsyn till byggnadens utsatta läge för väder och vind har entreprenören valt ISOVER WeatherProtect som fasadisoleringssystem. 

”Det utsatta läget precis vid vattnet gör att det ställs höga krav på stomskyddet, både under byggtiden och när byggnaden är färdigställd. Det här är det andra projektet i Örnsköldsvik där vi använder oss av ISOVER WeatherProtect och vi känner oss trygga med att systemet håller byggnaden väl skyddad mot väder och vind under hela dess livstid”, säger Mikael Kristoffersson, projektchef NCC Building Sverige.

Isover WeatherProtect är ett effektivt fasadisoleringskoncept som erbjuder ett rationellt och vädersäkrat montage. Konceptet består av Isover Fasadskiva 30 Alu, som är en styv glasullsskiva med en ytbeklädnad av mikroperforerad aluminium, som tillsammans med tätningstillbehören Isover Vario SilverFast och Isover Vario Bond möjliggör för ett skapa ett komplett utvändigt vind- och väderskydd. Isoleringslösningen har en exponeringstid på upp till 12 månader och är lämplig för både nyproduktion och renovering.