Referensobjekt

Yrkesskicklighet och trygghet i fokus för Caverion och Kitron

För Kitrons nya industrihall och kontor i Jönköping fick Caverion VVS-entreprenaden och ansvaret att lösa VVS-isoleringen. Tack vare gott renommé blev det Kjellgrens Industri & VVS Isolering som fick utföra jobbet att montera 2.000 meter CLIMPIPE Section Alu2.

När kretskortsföretaget Kitron skulle bygga industrihall och kontor i Jönköping blev det Caverion som fick VVS-entreprenaden och därmed ansvaret att lösa VVS-isoleringen på bygget. Caverion erbjuder bl. a. energieffektiva lösningar för byggnader och industrier. Byggherre är Nordic Real Estate Partners, NREP Logicenter.
 
Tack vare ett tidigare gott samarbete, valde Caverion Kjellgrens Industri & VVS Isolering till att utföra isolerjobbet hos Kitron.

Projektet innefattar isolering av värme-, vatten och kylrör samt även takavvattning med rörskålar i glasull; CLIMPIPE Section Alu2. Omfattningen är ca 2000 löpmeter rörskålar från Isover. Byggnaden planeras stå klar i december 2016.
 

Entreprenörsanda i generationer

Håkan Kjellgren, grundare till Kjellgrens Industri & VVS Isolering, är född och uppväxt i branschen. Hans far var också isoleringsentreprenör. Sedan 1990 har Håkan drivit sin egen firma inom Teknisk isolering.

De tekniska isolerarna är en viktig länk i kedjan för framtidens energibesparingar och det finns stort behov för att utbilda beställarna i varför det är så viktigt att tidigt planera, skapa plats för tekniska installationer och för att kunna säkra och isolera dem korrekt. Företaget är auktoriserat inom Teknisk isolering och medlem i IF (Isoleringsfirmornas förening). Genom åren har Håkan valt att arbeta med Isovers glasullsprodukter av flera skäl. Hög kvalitet, formstabilitet och låg vikt är avgörande faktorer. När många meter rörskål ska installeras, vill man som installatör inte lyfta mer än nödvändigt och bra produkter i anpassade förpackningar är viktigt.

Att glasullen är obrännbar är en annan egenskap som han uppskattar. Att kunna överlämna en trygg och säker installation till slutkunden är viktigt. Att Isovers glasull dessutom består av garanterat 70 procent återvunnet glas är ju bra, både för miljön för kommande generationer.

Samarbetet mellan Kjellgrens och Isover går långt tillbaka i tiden.

Albert Burén, regionchef ISOVER:

– Den långa och goda relationen mellan Kjellgrens och Isover har resulterat i både kompetensöverföring och produktutveckling. Vi finns hela tiden tillgängliga och supporterar med det som behövs och får även återkoppling. Detta är otroligt värdefullt och håller oss ständigt på tå. I projektet med Kitron har vi gemensamt kunnat leverera kvalitetssäkrade glasullslösningar genom hela kedjan.

Håkan Kjellgren, entreprenör Teknisk isolering:

– Fastighetsägare tänker tyvärr inte alltid så långsiktig, utan det är mer ekonomi här och nu. Det gör att en stor utmaning är att få dem att inse att den just nu kanske något dyrare investeringen, kommer att löna sig genom årens lopp. Varför är en termos isolerad till exempel? Genom samarbetet med Isover får jag uppdatering på nya produkter och lösningar och medverkar vid utbildningar som höjer kvaliteten på mitt jobb, och det är ju ett bra lagarbete!


Jonas Malmgren, beställare, Caverion:

– Vi tittar på flera faktorer när vi utser en underentreprenör; att de kan utföra jobbet ordentligt, att de håller tiden och att vi har en bra och okomplicerad dialog. Helhetslösningen och slutresultatet är ju till sist det som är mest avgörande.

Fakta

Byggperiod: December 2016