Konstruktionslösning V:203 Vindsbjälklag av betong med lösull