Konstruktionslösning V:302 Vindsbjälklag av trä med lösull