1 minut min

Minska sommarkondens i ytterväggar

Supporten tipsar om Isover VarioXtra


Sommarkondens är ett fenomen som förekommer i en del konstruktioner. Forskningsarbetet som ledde fram till den variabla ångbromsen Vario hade utgångspunkt i tilläggsisolering av korsvirkeshus.

Den lösningen är självklart lika användbar i Sverige som i Tyskland. Vi har även en tradition att bygga isolerade regelväggar med skalmur. Dessa väggar har en liknande problematik med sommarkondens på solexponerade ytterväggar.

Skalmuren tar åt sig mycket vatten vid slagregn och är ofta fuktmättad när regnvädret upphör. Solexponerade sidor av huset får en fuktvandring inåt där konstruktioner med Isover Vario® Xtra tillåter fuktvandring inåt vid behov. Hade man i stället använt vanlig plastfolie skulle fukten stannat i väggen till dess att solen försvinner och tegelfasaden kylts ner till omgivningstemperatur. Det är en process som kan ta många timmar och kanske först inträffar långt in på kvällen eller natten.
 

Yttervägg med skalmur och regelstomme med ISOVER Vario Xtra för optimal fuktfunktion.Yttervägg med skalmur och regelstomme med Isover Vario® Xtra för optimal fuktfunktion.