1 minut min

Isover VarioXtra – produktegenskaper och komplett luftätningssystem

Supporten tipsar om Isover VarioXtra


Isover VarioXtra är en non-wovenförstärkt polyamidbaserad folie som består av en samextruderad polyamidfilm (PA) med ett inre skikt av etylenvinylalkohol (EVOH) laminerad på en non-wovenduk av polypropylen (PP).

Ånggenomgångsmotståndet varierar:
μ mellan 40 vid hög fuktighet och 27000 vid låg fuktighet.

Ånggenomsläppligheten varierar:
ca Sd = 0,3 m vid hög luftfuktighet och 25 m vid låg luftfuktighet. 


Detaljerade fuktegenskaper med bl.a μ-kurva finns i materialdatabasen i WUFI Pro 5.3 eller senare versioner från Fraunhofer Institutet. 


 

Isover Vario® Xtra

Komplett luftätningssystem

Det finns ett stort antal tätningstillbehör till produkten som tillsammans utgör ett komplett lufttätning- och fuktskyddssystem till väggar och tak. Lär mer om hur du bygger lufttätt och fuktsäkert i vår broschyr.


 

Hur fungerar egentligen den variabla ångbromsen Isover Vario® Xtra?

Den variabla ångbromsen Isover Vario® Xtra har just de speciella egenskaperna. Denna produkt är en polyamidbaserad folie med ett non-wovenförstärkt bärskikt, som används tillsammans med Isover Glasull i väggar, golv och tak i byggnader med låg eller normal fuktighet.

Läs mer om Isover Vario® Xtra