1 min

Hur tjock isolering ska man ha för att få vissa U-värden?

Ett U-värde talar om hur bra en byggnadsdel isolerar. Det kan exempelvis röra sig om en vägg eller ett tak. U-värdet mäts i watt per kvadratmeter och grad celsius (W/m²•°C). Ju lägre värde desto bättre isolerad är byggnadsdelen.

U-värdet beror inte bara på isolertjockleken. Olika isolerprodukter isolerar olika bra och köldbryggor i byggnadsdelen spelar stor roll. Därför kan man inte direkt koppla en viss isolertjocklek till ett visst U-värde. Nedanstående lista ger dock en grov uppfattning om vilka isolertjocklekar det kan handla om:

100 mm isolering ger U-värdet 0,40 W/m²•°C.
150 mm ger 0,30
200 mm ger 0,20
300 mm ger 0,15
400 mm ger 0,10