1 minut min

Jag har hört att man inte ska ventilera vindsutrymmet. Är det nya rön?

Tidigare hade ventilationen delvis som uppgift att hålla yttertaket kallt för att förhindra snön från att smälta så lätt under vinterhalvåret och bilda istappar. Men idag i våra välisolerade, täta hus förhindrar isoleringen att yttertaket värms. Då kan denna uteluftsventilation istället bli till nackdel i vissa perioder för de välisolerade vindarna. Vindsluften blir ungefär lika kall som uteluften.

Under perioder med exempelvis kalla, klara nätter sjunker temperaturen kraftigt på takytan och då kan kondens fällas ut på underlagstaket. Det har då visat sig att oventilerade vindar håller sig torrare och fuktmängden blir jämnare. Dock ska det finnas viss luftväxling eftersom det ändå finns risk för att fukt kan tillföras till vinden, fuktig inomhusluft som tränger upp på vinden, vattenläckage utifrån eller byggfukt.

Normalt är ventilation via takfoten att föredra men vid nyproduktion där man har kontroll över tätheten och ventilationen inomhus kan det räcka med relativt måttlig ventilation exempelvis i form av gavelventiler.