1 minut min

När ska man tilläggsisolera?

Du bör tilläggsisolera för att undvika höga el- eller uppvärmningskostnader varje månad och därmed spara pengar (och miljö). 

En korrekt utförd tilläggsisolering är underhållsfri och ger besparingar varje år efter åtgärd. Den ger också en bättre komfortkänsla inomhus, eftersom invändiga ytor hamnar i ett varmare klimat och därmed inte drar energi från kroppen. 

Ett välisolerat hus kräver en mindre värmeanläggning för uppvärmning, vilket gör att man kan spara pengar även här.

Det vanligaste är att tilläggsisolera i samband med renovering. Möjligheten för tilläggsisolering beror i hög grad på renoveringens omfattning och om det är utvändig eller invändig renovering det är frågan om.

Instruktionsfilmer och guider:

Isolera vägg/golv/krypgrund

Isolera vinden

Isolera grund och källare