1 minut min

Ska man ta bort gammalt kutterspån när man tilläggsisolerar vindsbjälklag?

Om kutterspånen ser friska ut och inte luktar illa kan de ligga kvar. Kutterspån är ett gammalt isolermaterial som isolerar hälften så bra som mineralull. Vid tilläggsisolering är det viktigt med lufttätheten så att inte varm fuktig inomhusluft strömmar upp på vinden.