4 min

Vad är Isover ULTIMATE?

Innovationen som revolutionerar isolervärlden

Saint-Gobain Isover är en global koncern med ledande position inom isolerteknik. Målsättningen är att ligga i den absoluta framkanten både när det gäller materialutveckling och att tillhandahålla effektiva isolerlösningar. Utvecklingen av Isover ULTIMATE är ett viktigt steg i detta arbete och är på flera sätt en revolution inom isolering.

Isover ULTIMATE är en ny generation mineralull, en teknisk innovation utan motsvarighet på marknaden. Materialet är ett resultat av många års utvecklingsarbete där högt ställda krav på trygghet och komfort legat i fokus. En viktig förutsättning i detta resurskrävande utvecklingsarbete har varit Saint-Gobain Isovers samlade tillgång till teknisk kompetens i kombination med ett strategiskt långsiktigt tänkande.

Isover ULTIMATE är ett mineralullsmaterial med samma goda egenskaper som traditionell glasull från Isover när det gäller isolerförmåga, obrännbarhet, hantering och totalekonomi. Den stora skillnaden ligger i Isover ULTIMATEs höga temperaturtålighet och därmed extra höga förmåga att motstå brand. Dessa egenskaper har sin förklaring i den patenterade kemiska sammansättningen.

De goda brandegenskaperna i kombination med glasullens övriga fördelar gör Isover ULTIMATE till det självklara valet inom områden där kraven på brandmotstånd är extra höga. Eftersom materialet är utvecklat av Saint- Gobain Isover finns det bara hos oss.


Nu får du glasullens fördelar i alla konstruktioner

Glasull från Isover uppfyller höga krav när det gäller värme-, fukt-, ljud- och brandisolering. Inget annat material på marknaden är lika mångsidigt när det gäller att lösa en byggnads totala isolerbehov.

Samtidigt erbjuder vår glasull flera praktiska fördelar som förenklar vardagen för alla som hanterar, transporterar och lagrar produkterna. Fördelar som även sparar pengar längs vägen.

Med Isover ULTIMATE i vårt sortiment kan vi erbjuda en ultimat mineralullsprodukt för varje isolerbehov. Det innebär att du på ett enkelt sätt kan dra fördel av glasullens goda egenskaper oavsett vilka krav isolermaterialet och konstruktionen måste klara.

Isover ULTIMATE kan både tillverkas som rullar och skivor, och kommer att finnas tillgängligt i format som passar i aktuella konstruktioner.

I jämförelse med annan mineralull:

Isover glasull är 40 % lättare

 • Enklare att hantera
 • Snabbare att lasta och lossa

Isover glasull kan komprimeras

 • Mer ekonomisk att transportera
 • Mer ekonomisk att lagerhålla

Isover glasull är spänstigare

 • Tål hårdhänt behandling
 • Enklare att montera

  ISOVER ULTIMATE isolering

  Trygghet och komfort är våra ledstjärnor

  Isoleringen bidrar på flera sätt till totalupplevelsen för de människor som bor och vistas i en byggnad. Att slippa oroa sig för konsekvenserna av en brand ger en känsla av trygghet, liksom att inte behöva bekymra sig för att drabbas av hörselskador.

  Och när temperaturen känns behaglig och jämn, klimatet i byggnaden är sunt och inga oönskade ljud stör lugnet infinner sig en känsla av komfort.

  På Isover vill vi på enklaste sätt, och med minsta möjliga resursförbrukning, medverka till att ge så många människor som möjligt en känsla av komfort och trygghet. Det gör vi genom att tillhandahålla isolerprodukter som är utvecklade med senaste teknologi och samtidigt är väl anpassade för marknadens krav och den verklighet vi lever i.

  Med produkter från Isover är det enkelt att uppfylla högt ställda krav på trygghet och komfort.
   

  Med Isover ULTIMATE blir brandsäkerhet lättare än någonsin

  Glasull från Isover är ett obrännbart material med mycket god förmåga att förhindra att en brand uppstår, även kallat materialets Brandreaktion. Både vanlig Isover glasull och Isover ULTIMATE hamnar därför i högsta klass, A1/A2, i Euroklass-systemet.

  Isover ULTIMATE har dessutom mycket stor motståndskraft mot höga temperaturer och god isolerande förmåga vid höga temperaturer, Brandmotstånd. En egenskap som är av stor betydelse när det gäller att förebygga brandspridning mellan brandceller. Brandmotstånd uttrycks i minuter, exempelvis REI60, och gäller för hela byggnadsdelen.

  Med Isover ULTIMATE öppnar sig en mångfald användningsmöjligheter för Isovers lätta, smidiga och högpresterande glasull, möjligheterna är i princip oändliga. Isover ULTIMATE är exempelvis ett självklart val för brandisolering i alla väggkonstruktioner.

  Med sin låga vikt passar materialet även perfekt för fartygsbyggen och är ett utmärkt komplement för brandisolering inom ventilationsindustrin.