1 minut min

Vi planerar att ha väldigt mycket fönster i vårt nya hus. Är det till nackdel med tanke på energiförluster?

Fönster är en del av huset och det är där mycket värme släpps ut, vilket är till nackdel vintertid då huset behöver värmas upp. Även sommartid kan det vara problem med för mycket fönster, solinstrålningen skapar nämligen överhettning. Eftersom ett fönster släpper ut 4-10 ggr mer värme per kvadratmeter jämfört med en vägg ska man vara noga med val av fönstertyp och fönsterarea.