1 min

Vi ska välja isolertjocklek till vårt hus. Kan man isolera för mycket?

Man kan i stort sett inte isolera för mycket - ju större isolertjocklek, desto lägre energikostnader. Man ska dock tänka på att kraftigt isolerade väggar och bjälklag ger vissa konsekvenser på den kalla sidan av konstruktionen.

Följande tjocklekar rekommenderas: Under platta på mark 200-300 mm. Det finns en tumregel att vid golvvärme bör isolertjockleken minst vara 250 mm. I en krypgrundskonstruktion är isolertjockleken 200-300 mm. En källarvägg kan isoleras både utvändigt och invändigt. Det är mer lämpligt att isolera en källarvägg utvändigt eftersom källarväggen hamnar i en torrare och varmare miljö. Är man säker på att källarväggen är torr kan man isolera väggen inifrån. En vanlig utvändig isolertjocklek i Sverige är ca 50-100 mm. En ekonomisk rekommenderad isolertjocklek i källare är 150-200 mm. Vid en mineralullsisolerad yttervägg är rekommendationerna 200- 300 mm. I ett vindsbjälklag är isolertjockleken 500- 600 mm. Den större tjockleken gäller då det är frågan om lösullsisolering.