Bygga hemma
6 minuter min

Bygga bastu

Isover supporten tipsar om att bygga bastu


Många önskar bygga egen bastu för att kunna anpassa storleken till aktuell plats eller för att spara pengar. Det finns en rad förutsättningar som man ska ta hänsyns till vid planeringen. Nedan följer de absolut viktigaste sakerna att tänka på när du planerar byggandet av din bastu.

2015-03-16 - Supporten tipsar (granskad 2021-01-25)
 

Att tänka på när du bygger bastu

 1. Bastuaggregat och dörr alltid på samma vägg
  Luftcirkulationen från bastudörren ska samarbeta med värmecirkulationen från bastuaggregatet. En bastudörr kan aldrig bli helt tät – dessutom öppnas den ofta under bastubadets gång. Därför ska bastuaggregatet alltid placeras på samma vägg som dörren. Om det är för trångt på dörrväggen kan en nödlösning vara att placera aggregatet på sidoväggen, men då helt nära dörren.
   

 2. Inluftsventilen alltid direkt under bastuaggregatet
  Inluftsventilen placeras alltid mitt under bastuaggregatet. Ventilstorlek bör vara 125 cm² för en familjebastu. Ventilen ska alltid vara helt öppen och luften ska komma från samma utrymme där dörren till bastun finns.
   

 3. Utluftsventilen så långt från inluftsventilen som möjligt
  Utluftsventilen ska vara placerad diagonalt över basturummet i förhållande till inluftsventilen, så långt ifrån som möjligt. Utluftsventilen ska sitta högt på väggen eller i taket och ha samma area som inluftsventilen. Utluften ska alltid mynna ut i samma rum som inluften tas ifrån. I en familjebastu bör utluftsventilen alltid vara helt öppen. Denna luftprincip kallas för termisk ventilation, den är mycket energibesparande och fungerar alltid perfekt. Använd aldrig mekanisk ventilation i en bastu.
   

 4. Planering av inredningen
  När aggregat, dörr och ventiler är rätt placerade kan du börja planera invändigt. Placera gärna lavarna (sittbänkarna) i traditionell trappstegsform. Avståndet från golv till nedre laven och avståndet mellan lavarna ska vara 42 cm. Lavarnas bredd cirka 55 cm. B Tänk på att planera in de bärande reglarna för lavarna och bastuaggregatet. Belysningen ska inte placeras direkt ovanför bastuaggregatet. Den elektriska belysningen kan du till exempel placera i ett hörn av bastun bakom en avtagbar lampskärm av stående träpanel. Klä alltid bastun invändigt med träpanel, sätt aldrig gips- eller spånskiva eller liknande direkt bakom träpanelen.

Trä är rätt i bastun

De flesta tillverkare av bastuaggregat har utförliga byggbeskrivningar och det finns även sådana i bygghandeln. Här får du några enkla konstruktionsprinciper, men tänk på att skaffa en utförlig beskrivning så att alla detaljer blir rätt utförda.
 
Din bastu bygger du lämpligast av furu eller gran, som inte behöver vara kvistfri. Däremot ska sittbrädorna vara fria från kvistar. Lämpliga träslag är furu, asp eller lind. Undvik grövre dimensioner i stolpar och regelverk än vad tillverkaren/leverantören rekommenderar. Det behövs inte för stabiliteten utan medför endast längre uppvärmningstid.
 
Börja med att bygga golvram och takram, kontrollera att alla mått stämmer, samt resa hörnstolparna. Om bastun ska placeras mot rummets väggar och tak kan konstruktionerna byggas av 45x45 mm reglar, men fristående väggar och tak bör byggas av minst 45x70 mm reglar. I mer offentliga miljöer eller när stora krav på tålighet mot mekaniska påfrestningar kan större dimensioner vara relevanta.
 
Takramen förser du med mellanliggande takreglar innan du monterar den på hörnstolparna. Därefter reglar du upp hela konstruktionen. Använd c-avstånd 600 mm mellan reglarna i både vägg, tak och golv så att du enkelt kan montera isolerskivor mellan reglarna. Detta är själva "skelettet" för bastun, sedan tillkommer inklädning, panel, sittbänkar, yttre beklädnad med mera. För detta arbete hänvisar vi till leverantörernas byggbeskrivningar.
 
Glöm inte att ev. bastukonstruktioner som byggs mot rummets konstruktioner ska ha träfiberskiva mellan luftspalten och reglarna. Det finns två tillvägagångssätt. Bygg väggdelarna med träfiberskivor på ena sidan och placera sedan dessa mot rummets konstruktion. I trångt utrymme kan det vara lättare att montera träfiberskivorna på distansklossarna som i sin tur placeras så reglarna kan fästas i dessa. Placera distansklossarna med maximalt 600 mm avstånd och gärna tätare där skivskarvarna finns. När du har rest stommen och klätt resterande del av utsidan med träfiberskivor kan isoleringsarbetet och panelbeklädnaden monteras.
 
Glöm inte att kontakta en elektriker som kan göra de elektriska installationerna under arbetets gång!

Läs mer på Svenskt Trä

På Svenskt Trä kan du hitta mer information om att bygga i trä. Det finns en byggbeskrivning för bastu som du kan ladda hem. 

Ladda ner byggbeskrivning

Bygga väggar till bastu

Var noggrann med isoleringen. Den är nödvändig för att uppvärmningen av bastun ska gå snabbt och för att driften ska bli ekonomisk. I en familjebastu bör isolertjockleken vara 45 eller 70 mm. Bastuvägg mot yttervägg ska ha en luftspalt på minst 20 mm mellan bastuvägg och yttervägg.

Produkt: Isover UNI-skiva 35 eller Isover Träregelskiva 37

ISOVER supporten tipsar hur man bygger bastuvägg

Bygga tak till bastu

Var lika noggrann med isoleringen i taket. Regeldimensionerna och isolertjockleken bör vara 45 eller 70 mm. Bastutaket bör ha en luftspalt på minst 20 mm mot befintlig konstruktion. Använd distansklossar i önskad tjocklek.

Produkt: Isover UNI-skiva 35 eller Isover Träregelskiva 37

ISOVER supporten tipsar hur man bygger bastutak

Fler tips till bastubygget

Löstagbara lavar underlättar städning och rengöring. Dessutom har du möjlighet att förändra sittmöjligheterna, t ex göra en bädd i bastun.
Se till att det aldrig finns några synliga spik- eller skruvskallar i lavarna eftersom metallen blir varm. Skruva eller spika underifrån så att du får en slät ovansida.

Läs mer om bastu på tylo.se
 

Frågor och svar

Behöver man bastufolie?

Normalt inte. När man bygger en torrbastu är det viktigaste att man styr upp luftflödet så luften kommer bakom och under aggregatet enligt tillverkarens anvisning. Sedan skall luften ta sig ut i motsatta sida av bastun högt uppe. Om konstruktionerna på ena sidan har skivbeklädnad så hindras luftflöde genom väggarna. Då behövs inte bastufolie.
 

Varför ska det finnas luftspalt?

En vis luftomväxling med luften i rummet där bastun placeras är bästa garanti för att bastukonstruktionerna och husets konstruktioner inte påverkar varandra negativt. Om man bygger ihop bastukonstruktionen med husets konstruktioner vill fuktpåverkningar och termiska påfrestningar bli annorlunda i båda konstruktioner vilket kan vara bli förödande. Man måste kunna bedöma dessa påfrestningar och hur de påverka aktuella material. Även värmekapaciteten i tunga konstruktioner kan göra uppvärmningen av bastun onödigt långsam.
 

Hur ventileras luftspalten?

Luften ska kunna röra sig ohindrad i luftspalten och det ska finnas förbindelse mellan luftspalten och luften i omgivande rum. I trånga utrymmen kan det vara svårt att säkerställa ett fritt luftflöde. Då kan en liten fläkt vara till hjälp. Här får man vara lite kreativ. Ibland är enda möjlighet att ventilera mot angränsande rum.

ISOVER supporten tipsar