Byggnadsteknik

Hur fungerar egentligen den variabla ångbromsen Isover Vario® Xtra?

Isover Vario Xtra - variabel ångbroms


Första gången man hör att en folie är lufttät och samtidig fuktgenomsläpplig låter det kanske självmotsägande. Men det är det inte alls!

Den variabla ångbromsen Isover Vario® Xtra har just de speciella egenskaperna. Denna produkt är en polyamidbaserad folie med ett non-wovenförstärkt bärskikt, som används tillsammans med Isover Glasull i väggar, golv och tak i byggnader med låg eller normal fuktighet.
 

Fantastisk förmåga att hantera fukt

Isover Vario® Xtra har en fantastisk förmåga att hantera fukt som andra typer av traditionella plastfolier inte har. När polyamidfolien utsätts för hög relativ fuktighet tar den upp fuktmolekylerna i sin molekylstruktur. När fuktnivån är olika på båda sidorna av polyamidfolien, vill den ta upp fukt från sidan där luften har hög relativ fuktighet och avge fukt till andra sidan där luftfuktigheten är lägre. Detta fenomen kan man mäta och omvandla till ånggenomsläpplighet vid olika nivåer av relativ fuktighet.

När Isover Vario® Xtra tar upp fuktmolekylerna expanderar polyamidskiktet så att det blir större, men bärskiktet är stabiliserande och hindrar att produkten ändrar format. Bärskiktet ger även god styrka samt minimal töjning under såväl montage som i den färdigbyggda konstruktionen.

Isover Vario® Xtra monterat i snedtak
ISOVER Vario® Xtra monterat i snedtak

Alltid lufttätt med Isover Vario® Xtra

Luftmolekylerna påverkar inte polyamidfolien, som med sin täta plastyta förhindrar luften att passera precis som vilken vanlig plastfolie som helst.


Beprövad lösning

Isover Vario® Xtra används som lufttätning och variabel ångbroms i väggar, golv och tak i byggnader med låg eller normal fuktighet. Att använda polyamidfolie som lufttätning och variabel ångbroms i regel- och bjälklagskonstruktioner har faktiskt varit möjligt i mer än 20 år.

1995 uppfann en forskare hos tyska byggforskningsinstitutet Fraunhoferinstitut IPB en typ av polyamidfolie, som i lagom tjocklek hade rätt nivå av variabelt ångbromsande egenskaper vid olika fuktnivåer, så att det blev möjligt att bygga kompakta tak utan ventilationsspalt.

Plötsligt kunde man inreda ”f.d. torkloft” dvs. inredningsbara vindar, i gamla bostadsbyggnader utan att göra större ingrepp i takkonstruktionen för att bygga luftspalt. Nu behövs inte spalten – så länge byggnaden uppfyller kriterierna för kompakta tak som ett alternativ och en smartare lösning.

Numera har kompakta tak även fått stor uppmärksamhet inom nyproduktion, eftersom det är enkelt att bygga och man slipper riskera problem med brandspridning via ventilationsspalten.