2 min

Isolera källarvägg inifrån

Det bästa sättet att tilläggsisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt. Är källaren torr kan du även isolera den från insidan. Tänk på att undvika allt organiskt material. Det är till exempel lämpligt att använda stålreglar istället för träreglar eftersom trä är organiskt. Vid isolering på insidan kan tjockleken begränsas beroende på hur källarväggskonstruktionen är uppbyggd.


Viktigt när du isolerar inifrån

I källarutrymmen rekommenderar vi inte folie i väggarna eftersom det oftast är fukt utifrån som kan orsaka problem. Det är viktigt att man har en effektiv ventilation så att fuktighet kan försvinna ut.

Det här behöver du:

Produkter Verktyg och byggmaterial

Isover Stålregelskiva 33 c450 eller
Isover Stålregelskiva 35 c450 eller
Isover Stålregelskiva 35 c600

Isolerkniv och skruvdragare
Isover Vario® Syllisolering Stålreglar och skruv

 

Instruktionsfilm - isolera källarvägg inifrån

Steg för steg isolera källarvägg inifrån

Bygg ett stålregelverk

Börja med att bygga ett stålregelverk av exempelvis 70 mm reglar och placera syllen (regeln mot golvet) på en remsa av Isover Vario® Syllisolering för att skydda mot markfukt. Placera regelverket 45 mm från väggen.

Skjut in 45 mm stålregelskivor bakom reglarna

Skjut in 45 mm stålregelskivor bakom reglarna. Börja längst ner och lägg varje skiva tätt ovanför den tidigare så att det inte blir några springor i skarvarna. På så sätt får du ett heltäckande isolerskikt närmast ytterväggen och minimerar köldbryggorna.

Det första isolerskiktet är färdigt

Det första isolerskiktet är färdigt.

Isolera mellan stålreglarna med 70 mm Stålregelskivor

Isolera mellan stålreglarna med 70 mm Stålregelskivor. 

Var noga med längd- och breddmåtten, så att isoleringen sluter tätt utan att bukta

Var noga med längd- och breddmåtten, så att isoleringen sluter tätt utan att bukta. Montera väggbeklädnaden.

Tänk på det här:

  • Det finns ett enkelt sätt att kontrollera om du har fukt i källarväggarna. Sätt en bit ca 1 x 1 m tunn plastfolie mot källarväggens insida och tejpa noga runt så det blir tätt. Om det har bildats kondens bakom plasten efter några dagar så finns det risk för att du har fukt i källarväggen.

Supporten tipsar logga