2 min

Kan man tilläggsisolera ytterväggen invändigt eller är det bättre att tilläggsisolera utvändigt?

Vi har köpt ett äldre hus från 1940-talet som är 1 1/2 plan. Det är väldigt torrt och fint, väggen består inifrån och ut av tapet, mjuk träfiberskiva (Tretex), liggande spontade bräder, träregelstomme med luft emellan, liggande spontade bräder, svart vindpapp och träpanel. Vi har tänkt tapetsera om i huset, men inte alla rummen på en gång. Kan man tilläggsisolera invändigt eller är det bättre att tilläggsisolera utvändigt?

Det är mest lämpligt att tilläggsisolera huset utvändigt. Genom att lägga isolering på utsidan, med exempelvis Isover Fasadskiva 30 eller Isover Easy Fasadskiva 32, täcks träet av en skiva som har ett högre värmemotstånd än vad trä har. Mineralull isolerar fyra gånger bättre än trä. Därmed bryter du en köldbrygga. Den gamla väggen kommer att få en högre temperatur. Finns det möjlighet så får du en ännu bättre vägg om du sätter isolering, exempelvis Isover UNI-skiva, mellan träreglarna. 

Det som är viktigt när man gör en sådan här förändring på huset är att även tänka på att skydda väggen från fukten som finns i inneluften. Det är högre luftfuktighet inomhus, och har man inte en kontrollerad ventilation så kan detta på grund av lufttrycksskillnaden över husets olika byggnadsdelar göra så att luften strömmar ut genom otätheter. Om den varma inomhusluften strömmar ut och kyls ner kan fuktskador uppstå. Det gäller att försöka få en lufttät insida, att hitta alla håligheter som exempelvis elinstallationer.

Man får inte heller glömma ventilationen inomhus. För att undvika att få en för hög luftfuktighet kan man se till att man har mekanisk frånluftsventilation i kök, bad- och tvättrum. Samt tilluft i sov-och vardagsrum så att det blir en så god luftomsättning som möjligt.

Väljer du att tilläggsisolera på insidan bör du tänka på att husets befintliga byggnadsdelar hamnar i ett kallare klimat. Det är därför viktigt att vara säker på att fukt inte finns i konstruktionen. Orsaken till denna fukt kan vara allt från vattenläckage till kondensation av fuktig luft som trots allt har läckt ut i konstruktionen. Är du osäker bör du anlita en fackkunnig person.

Anvisningarna tilläggsisolering från insidan