LB:74 Plant papptak betongstomme, tilläggsisolering [57 dB]

Låglutande tak med betongunderlag

LB:74 är en konstruktion för tilläggsisolering av låglutande tak med betongunderlag.

  • 57 dB

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Tilläggsisoleringen ska vara minst dubbelt så tjock som tjockleken av befintlig isolering om konstruktionen används i bostäder och lokaler med normal fuktbelastning. Befintligt tätskikt fungerar som ångspärr och lufttätande skikt.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Broschyr
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Broschyr: Takisolering - guide för låglutande tak
Pocketguide: Takfallsprojektering