LI:71 Plant papptak stålstomme [40 dB]

Låglutande tak med stålstomme

LI:71 är en konstruktion för tilläggsisolering av låglutande tak med stålregelstomme

  • 40 dB

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

ISOVER ROBUST Takboard används som lastfördelande övre skikt. Samtliga takprodukter av ISOVER glasull är klassade som A2-s1;do (obrännbart material). Genom att placera ångspärren ovanpå en ISOVER ROBUST Takskiva som ligger över profilerad stålplåt minskas risken för perforering av folien.

På underlag som inte är helbärande, t ex profilerad plåt, måste man ta hänsyn till största avstånd mellan profiltopparna och minsta bredd på profiltopparna.


Dokumentation

Välj alla
Projekterings-/arbetsanvisning
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Arbetsanvisning: Lufttäthet och fuktsäkerhet invändigt
Projekterings-/arbetsanvisning
Broschyr
2 dokument related with the system
2 dokument related with the system
Broschyr: Takisolering - guide för låglutande tak