LT:71 Plant papptak trästomme [42 dB]

Låglutande tak med trästomme

LT:71 är en konstruktion för tilläggsisolering av låglutande tak med trästomme

  • 42 dB

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

Tilläggsisoleringen ska vara minst dubbelt så tjock som tjockleken av befintlig isolering. Då fungerar befintligt tätskikt som ångspärr och lufttätande skikt. Luftspalten i befintlig konstruktion ska stängas av. Isoleringen i bjälklaget får maximalt vara 1/3 av den totala isoleringstjocklek om konstruktionen används i bostäder och lokaler med normal fuktbelastning.


Dokumentation

Broschyr
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Pocketguide: Takfallsprojektering