LT:72 Plant papptak trästomme [42 dB]

Låglutande tak med trästomme

LT:72 är en konstruktion för tilläggsisolering av låglutande tak med trästomme

  • 42 dB

Läs mer
Läs mindre

Beskrivning

ISOVER ROBUST Taklamell bildar mellersta isolerskiktet. Lösningen lämpar sig speciellt för tak med lågt U-värde. Befintligt tätskikt fungerar som ångspärr och lufttätande skikt. Bjälklaget renoveras med ny isolering och möjlighet till installationsskikt. Isoleringen i bjälklaget får maximalt vara 1/3 av den totala isoleringstjocklek om konstruktionen används i bostäder och lokaler med normal fuktbelastning.


Dokumentation

Broschyr
1 dokument related with the system
1 dokument related with the system
Pocketguide: Takfallsprojektering